vad_vi_gor/vatten_och_fiske/sjofart
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Sommar skaggdoppingar.jpg
 

Sjöfarten får inte utgöra ett miljöhot

Sedan urminnestider har sjöfarten varit viktig för Finland. Genom att utveckla en modern ekologisk och ekonomiskt hållbar sjöfart garanterar vi att vi också i framtiden kan idka handel. Jämfört med andra alternativa transportmedel är båttransport ofta ett miljö- och klimatvänligt alternativ. Koldioxidutsläppen är betydligt mindre för ett ton last fraktad sjövägen, jämfört med utsläppen för samma last som flygtransport. Det finns fortfarande många utmaningar inom sjöfarten. Speciellt för Östersjön är de i volym kraftigt ökande oljetransporterna ett mycket stort hot. Natur och Miljö kräver att de som idkar sjöfart också skall bekosta de investeringar som minskar risken för miljökatastrofer och gör störningarna för den marina miljön minder.