vad_vi_gor/vatten_och_fiske/avloppsvatten
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Vatten_och_fiske/Sommar spegling.jpg

Slam i Systemet

Beställ eller ladda ner vår publikation som beskriver problem och lösningar till avloppsrening i glesbygden.

Strunta inte i avloppsvattensreningen

Foto: Magnus Östman

Spola aldrig ner miljögifter i toaletten. Undvik kraftiga rengörningsmedel och gör dig aldrig av med målfärg genom en spolning.

Näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) orsakar problem i vattendragen när halterna blir för höga. Näringsämnen är inte miljögifter. Både fosfor och kväve finns i vår mat och därmed också i vår avföring. Enligt Finlands Miljöcentrals uppskattning står glesbebyggelsen för 8,6 % av den totala fosforbelastningen och 3,4 % av den totala kvävebelastningen till Östersjön. Motsvarande siffror för befolkningen i tätorterna är 4,8 % och 15 %. Hur vi behandlar näringsämnen från våra avlopp spelar alltså en stor roll för havets ekologiska tillstånd.

Enskilda hushåll som inte är anknutna till kommunal rening skall se till att det fastighetsvisa reningssystemet är effektivt och rätt dimensionerat. Den som är anknuten till kommunal rening skall se till att inte hälla något i toaletten som inte ätits först.
Genom olika kretsloppsanpassade reningslösningar kan hela samhällets avloppsvatten bli en värdefull resurs.