vad_vi_gor/miljofostran
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Se undervattensvideo

Våra 10 undervattensvideor utarbetade för skolelever i samråd med biologilärare finns nu på YLE:s webbsajtl Vetamix. De är Filmade på olika håll i Svenskfinland.


Miljöprogrammet Grön Flagg
för skolor och daghem

Fr.o.m. läsåret 2017-18 sköts Grön Flagg av FEE Suomi

Pressmeddelanden

Tre nya skolor får utmärkelsen Grön Flagg

24.05.2016 kl. 06:04

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

27.01.2016 kl. 16:13

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

16.12.2014 kl. 11:31

Tänk på varandra den andra i andra

31.01.2014 kl. 11:54

Tänk på varandra den andra i andra

31.01.2014 kl. 11:54
Söndagen den 2.2. firas den nationella Grön Flagg-dagen i över 300 skolor och daghem i Finland.
Inom miljöprogrammet Grön Flagg betonas omtanke om miljön, men även omtanke om varandra, gemenskap och samarbete. I år är det den äldre generationen som står i fokus under Grön Flagg-dagen.
- Fira dagen genom att ge av din tid. Besök en äldre släkting. Lyssna. Hjälp till med snöarbete eller hemsysslor. Gör någonting tillsammans, uppmanar Natur och Miljös Grön Flagg-koordinator Theresa Knopp.

En immateriell gåva ger glädje och är skonsam för miljön. Grön Flagg-dagen firas nu för nionde gången och har blivit en fin tradition i många skolor och daghem. De planerar själva programmet för dagen. Här följer några exempel från Svenskfinland:

 

Sjundeå svenska skola gör goda gärningar
Miljörådet har gjort 6 affischer med tips på vad man kan glädja varandra med. Där står t.ex. "Jag har burit in ved", "Jag har hjälpt med städningen", "Jag har burit in butikskassarna". Affischerna hänger i matsalen, med pennor bredvid. När eleverna har utfört goda gärningar får de skriva sina namn på affischerna.

 

Folkhälsans daghem Bantis i Pargas sprider glädje bland äldre
Barn i åldern 3-5 besöker ett äldreboende och sjunger och dansar för invånarna. Förskolegrupperna bjuder in far- och morföräldrar till daghemmet för en gemensam stund av samvaro.

 

Billnäs skola i Raseborg besöker äldre släktingar
Under vecka 6 uppmanas eleverna besöka sina mor- och farföräldrar och vecka 7 satsar skolan på att alla ska vara speciellt vänliga och trevliga mot varandra hela veckan som avslutas med en fest.

 

Vikinga skola i Vasa samlar in pengar
Åk 5 ordnar ett Morogoro-café för hela skolan.
Intäkterna går till vänskolan Kilakala i Tanzania.

 

Grön Flagg är ett miljöprogram, internationellt känt som Eco Schools. Grön Flagg förutsätter att deltagarna minskar sin miljöbelastning och förverkligar miljöfostran som en naturlig del av vardagen. Barnen och ungdomarna medverkar aktivt genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Programmets verksamhetsmodell för kontinuerlig utveckling har fått erkännande av bland annat FN:s miljöprogram UNEP. Programmet administreras i Finland av Sällskapet för miljöfostran (SYKSE) och koordineras på svenska av Natur och Miljö.

 

Tilläggsuppgifter:

Natur och Miljö
Grön Flagg-koordinator Theresa Knopp
Tfn: 045 2700 312
www.naturochmiljo.fi
www.vihrealippu.fi
www.eco-schools.org

 

Sjundeå svenska skola
Grön Flagg ansvarig Lena Ahlroth
Tfn: 040 8221 545
 

Folkhälsans daghem Bantis
Grön Flagg ansvarig Mikaela Willstedt
Tfn: 044 0889 573
 

Billnäs skola
Grön Flagg ansvarig Susanna Ojala
Tfn: 040 8370 723
 

Vikinga skola
Grön Flagg ansvarig Christel Kock-Blomqvist
Tfn: 06 3253 380