vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar skogsstjärna.jpg

Njut av att cykla

Cykeln är en mångsidigt fortskaffningsmedel som lämpar sig både till kortare arbetsresor och till längre semesterresor, för att inte att inte tala om resor till fritidssysselsättningar. Med rätt utrustning går det dessutom att använda cykel året om.

Bilen förorenar i proportion mera på korta sträckor än på längre. Under de första 3 km av en bilresa fungerar katalysatorn inte optimalt vilket medför att avgasutsläppen då är 50-60 gånger högre per km än senare under resan. Även bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är ca 35 % högre de första 5 km eftersom en kall motor kräver "fetare" bränsleblandning. I slutet av 1990-talet var över hälften av alla resor som gjordes med bil under sex kilometer långa, resor som utmärkt kunde göras med cykel.

Fördelar med cykel
Att cykla är miljövänligt, billigt och ger mångsidig och effektiv motion. Cykling passar för de flesta och du kan lätt anpassa graden av ansträngning genom ruttval och hastigheten. Har du en cykel med växlar ökar möjligheterna ytterligare. Det går även att transportera bagage med cykel och under en cykelsemester behöver du inte bära på dina saker.

Cykeln är ett av de energieffektivaste fortskaffningsmedlen som finns. Med energimängden i en liter bensin kommer cyklisten fram ca 550 km, vilket innebär att en bil måste uppnå en bensinförbrukning på 0,2 liter per 100 km för att vara lika energieffektiv. Cykeln drivs dessutom utmärkt med inhemskt förnybart biobränsle (t.ex. sill och potatis). Om du varje arbetsdag cyklar 5 km till och från arbetet i stället för att köra bil minskar utsläppen av koldioxid med 0,7 ton per år. Cykeln är praktiskt taget bullerfri och kräver betydligt mindre plats än bilen. En bilparkeringsruta med tillfartsvägar behöver 25-30 km2 medan en cykel klarar sig med 3-4 km2.

Cykeln är snabb. En normalcyklist håller en medelhastighet på 15-20 km i timmen, vilket betyder att alla resemål inom en radie på 5 km nås på 15-20 minuter. Speciellt i tätorter kan cykeln t.o.m. vara snabbare än bilen. Cyklisten behöver inte heller öda så mycket tid på att hitta parkeringsplats.
Cykling är också bra för hälsan. Du minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Hinner du inte annars motionera kan du utnyttja resan till jobbet som en motionstur på cykel.

Hurdan cykel?
Det finns ett stort utbud av olika cyklar. För den som inte nöjer sig med den traditionella cykeln finns det flera spännande alternativ, som tandem- och liggcyklar. Liggcyklar är speciella cyklar där du sitter tillbakalutad och trampar. Cyklar med elhjälpmotor passar för dem som inte orkar trampa sig svettiga eller som vill spara krafter t.ex. på grund av sjukdom eller skada. Förutom själva cykeln bör varje cyklist använda en hjälm som fyller säkerhetskraven, är lätt, sitta bra och är väl ventilerad. Ett ordentligt lås är också en bra investering.

Frakta på cykeln
Du kan även frakta bagage på cykeln. Placera utrustningen så att styrförmågan förhindras så lite som möjligt. Cirka en tredje del av vikten ska belasta framdäcket. Lika mycket vikt bör placeras på båda sidor och tyngdpunkten bör vara så lågt som möjligt. Bäst fungerar stadiga, vattentäta cykelväskor som är lätta att fästa på cykeln. Det lönar sig också att provköra den packade cykeln före man ger sig ut på längre turer och vid behov omfördela vikten. Med speciella transportcyklar kan du frakta större och tyngre laster än med en vanlig cykel. Cykeln kan dessutom utrustas med kärra för större saker eller för barn så hela familjen kan åka med. Det finns också bra cykelsitsar för barn.

Cykla också på vintern
De flesta brukar föredra att cykla under den snö- och isfria säsongen, men med breda dubbdäck, rätt klädsel, bra belysning och reflexer samt försiktighet i trafiken går det också att cykla på vintern.

Semestra på cykel
Finland är ett bra land för cykelsemester. Det finns många lugnt trafikerade vägar och ett stort utbud av kortare och längre rutter som går genom trevliga landskap. Cykelrutterna finns utmärkta t.ex. i kartserien Fillari GT. Med hjälp av en karta över pågående vägarbeten, som du kan beställa av Vägverket, kan du undvika otrevliga överraskningar. Det finns också olika typer av guideböcker för cykelsemester. Planera cykelrutten så att du också hinner njuta av sevärdheter och omgivningen. Håll pauser tillräckligt ofta och se till dricka mycket. Ha flaskan med dricka lättillängligt.

Ta med cykeln
Det går bra att ta med cykeln på tåg, buss, båt, färja eller flyg. Kolla med respektive färdmedel på förhand om priser och utrymme för cykel. Man kan också skicka sitt bagage med buss till nästa destination, bara man kollar upp öppettiderna i mottagarändan.

Cykeln i trafiken
Cykeln är ett fordon och de flesta trafikregler som gäller för andra fordon gäller också för cykeln. Därtill finns några specialregler för cyklister. Cyklister ska köra på lättrafikleder om sådana finns. Annars ska cyklisten hålla sig på körbanans högra kant. På kombinerade lättrafikleder, där fotgängarna och cyklisterna inte har egna filer, gäller högerregeln. Sakta in i korsningar och tunnlar.
I korsningar gäller samma regler som för bilar. Visa vart du är på väg med handen och följ trafikmärkena. Om cykelleden fortsätter som skyddsväg över bilbanan ger den inte cyklisten förkörsrätt, utan samma väljningsregler gäller som i en vanlig korsning.

TREVLIG CYKELRESA!

Källor och lästips:
Svenska naturskyddsföreningen
Ut i naturen
Suomen latu