vad_vi_gor/klimatpiloterna/utmaningar/8_spara_el
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Spara el med Pippi

Stäng av och dra ut är enkla elspartips. Flrea tips finns här.

Spara el med Kervo Energi och Osram

I oktober deltog Klimatpiloterna i Motivas Energisparvecka 10-16.10. Vi träffades på Boxby Skola för att diskutera hur vi sparar el den 5 oktober. Där var också Annika Segerstråle-Lötjönen och Seppo Virtanen från Kervo Energi för att berätta om vad du egentligen betalar för då du betalar elräkningen och hur du kan spara el. Mycket av elsparandet består av att stänga av apparater och lampor och att inte ha för hög värme någonstans. även om man inte har elvärme så drar t.ex. tvättmaskinen mycket mer el då de tvättar med onödigt varmt vatten. Den som har elbastu ska också vara försiktig för de drar väldigt mycket el. Seppoo var en ivrig och engagerad föreläsare.

Erja Lipiäinen från Osram berättade sedan om sparlampor och hur vi kan ersätta glödlamporna. Alternativen är flera och det kan vara svårt att veta vilken lampa som passar bäst för vilket ändamål. Ett gott råd är att köpa lampan från en specialaffär för då finns det personal på plats som kan hjälpa dig välja lampa. Energisparlamporna sparar energi men de är egentligen minilysrör och innehåller kvicksilver och ska därför behandlas som farligt avfall. De kan alltså inte sättas i de vanliga soporna. LED-lampor sparar ännu mer energi men ska återigen behandlas som elektronikskräp. Ett alternativ som alltid passar där glödlampan passade är sk. ekoglödlampor som egentligen är halogenlampor och sparar åtminstone 30 % energi och håller dubbelt så länge som en normal glödlampa. De nya lamporna är dyrare än glödlamporna men då de i gengäld håller betydligt mycket längre så blir förbrukningen inte dyrare i längden. Tyvärr gäller det för många av de nya lamporna att det kan löna sig att köpa en lite dyrare modell för den har vanligen högre kvalitet.

Klimatpiloterna fick sedan energiförbrukningsmätare som donation av Motiva och med dem letade de energislukare i hemmet under de följande veckorna. Kylskåp och tvättmaskin visade sig dra en hel del energi och det lönade sig att avfrosta frysen, städa kylskåpet och damsuga bakom det. Energisparlampor och LED-lampor drog så lite energi att de inte kunde mätas med mätarna.