vad_vi_gor/klimatpiloterna/utmaningar/7_avfall_och_atervinning
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Stellaria.jpg

Sortera och återvinn med Pippi

Goda råd om avfallssortering finns här.

Avfallssafari med Östra Nylands Avfallsservice

Då man talar om avfall är det viktigast för miljön att producera så lite avfall som möjligt. Om avfall ändå uppkommer så är det bra att sträva till att återvinna så mycket som möjligt. Då minskas miljöpåverkan dels genom att råvaror återvinns och dels genom att avfallet inte orsakar växthusgasutsläpp.

Klimatpiloterna guidades på Domargårds småavfallsstation av avfallsrådgivare Sabina Lindström. Efter avfallsafarin diskuterade vi avfall och återvinning på Östra Nylands Avfallscentrals kontor. Sabina berättade om vanliga fel vi gör då vi sorterar men hennes inställning till våra fel var vänlig: "Det är inte så farligt om det har gått lite fel, men från och med nu gör vi rätt". Intressant var att en liten mängd av fel vara inte förstör hela den insamlade mängden så t.ex. kuvert med plastfönster kan nog sättas i pappersinsamlingen. Det är det huvudsakliga materialet som bestämmer.

Till småavfallsstationen får privatpersoner avgiftsfritt föra sorterat avfall av många slag t.ex. trä, jord, kvistar, bilbatterier, energisparlampor, metall, mm. Att det inte kostar nåt var en glad överraskning för de flesta Klimatpiloter och att det var så städigt på stationen var också förvånande.

Som extra gäst på kontoret hade vi också Catharina Rosenschilöd från Mustekolmio som berättade om hur man kan minska på onödiga förpackningar. Företaget Mustekolmio fyller på blöckpatroner till skrivare och minskar på så vis avfallsmängden. Catharina ledde också en livlig diskussion om varors livslängd och dagens slit-och-släng-mentalitet med Klimatpiloterna.

Besöket på avfallsservicen gjorde stort intryck på Klimatpiloterna för det visade sig senare att de flesta hade förbättrat sin sopsortering och några kunde förlänga tömningsintervallet för sitt blandavfallskärl och sparar på så vis också pengar.