hem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Natursnurran

Här kan du uppleva stämningen i naturen under olika årstider. Obs! Du behöver en Flash Player för att kunna se och lyssna på natursnurran.

Finlands Natur

Finlands Natur nr 3/2019 inspirerar till höstvandringar i skog och mark, till att äta mer strömming och till ett liv utan egen bil. För den som bor i hög- eller radhus kan miljövänlig bergvärme vara ett alternativ till dyr fjärrvärme som producerats med fossila bränslen.

En del av artiklarna hittar du i Finlands Naturs webbarkiv,  men om du vill läsa resten av den digra tidningen är det enklast att prenumerera - redan idag!

Natur och Miljös kalender

Inga händelser på kommande

Kampanjen Solsvar

Är du nyfiken på hur du kan värma upp ditt hem, ditt vatten eller producera el med energi från förnybara källor? Upptäck Solsvar här

Lediga jobb

Läs mer om  lediga jobb hos oss.

Jordbruksstöden förnyas – Miljöorganisationerna vill öka hållbarheten inom det finländska jordbruket

Växttäcke året om, skyddszoner, cirkulär ekonomi och mångsidig växtföljd är exempel på åtgärder som samhället borde stöda ekonomiskt. Fyra finländska miljöorganisationer har sammanställt sina åtgärdsförslag inför reformen av EU:s jordbruksstöd.
10.05.2019 kl. 08:54

Utlåtande om innehållet i miljörapporten till den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027

till jord- och skogsbruksministeriet Ärendets Dnr: 499/04.04.01.03/2019
30.04.2019 kl. 14:57

Partiernas klimatlöften är otillräckliga – organisationernas kampanj vill höja ambitionsnivån i klimatpolitiken

Åtta riksdagspartier har förbundit sig vid 1,5-gradersmålet, men klimatkrisens allvar syns inte tillräckligt i partiernas program. Kampanjen Korvaamaton (Oersättlig) kräver mera konkreta klimatåtgärder av Finland. Bakom kampanjen står nio organisationer som arbetar med miljöfrågor och global utveckling tillsammans med flera kända opinionsbildare.
28.02.2019 kl. 10:10

Miljövänliga energilösningar för egnahemshus och sommarstugor

På webbsajten solsvar.fi kan du bekanta dig med lösningar som minskar utsläppen av klimatstörande gaser.
21.12.2018 kl. 13:45

Medborgarsadress för kallavverkningsfritt skogsbruk

Tycker du att man borde frångå kallavverkningar i skogsbruket på statens mark? Skriv under medborgarinitiativet!
17.05.2018 kl. 09:38