blogg/glittrande_blogg_2011
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg

Vem är Lena?

Forskningsdykaren och vattenvårdsexperten Lena Avellan vill att alla skall se hur undervattens naturen sträcker sig från vattenbrynet ner till djupen. För att förstå varför övergödning eller överfiske utgör kritiska hot mot undervattensnaturen, måste man ta sig en ordentlig titt under ytan.

Lenas inlägg

Nagu gästhamn: den sista turnédagen

28.07.2011 kl. 11:44

Korpoström:dykningar i Skärgårdshavet

25.07.2011 kl. 13:32

Jakobstad: mosaik av sand, sten och klippor

19.07.2011 kl. 14:13

Vasa: marinbiologer på besök

16.07.2011 kl. 14:35

Fiskehistorier i Kristinestad

15.07.2011 kl. 14:48

Strömmingsbådan

13.07.2011 kl. 15:10

Dalsbruk

10.07.2011 kl. 15:12

Ekenäs

04.07.2011 kl. 15:38

Hangö

03.07.2011 kl. 08:37

Ingå

02.07.2011 kl. 08:51

Tvärminne

30.06.2011 kl. 08:57

Ingå

02.07.2011 kl. 08:51
Det första publikevenemanget vid Ingådagen är avklarat. De som besökte vår utställning var riktigt intresserade av att ställa frågor om gällde Östersjö-frågor och många var förvånade över hur stor variationen är i undervattensnaturen.
- Är det faktist så där klart här i våra vatten?

Den frågan fick vi svara på fler än en gång. Björkuddens badstrand i Ingå där vi dykte i tisdags har ändå grumligt vatten. Stranden ligger nära farleden som är livligt traffikerad och man kan se på vattnets något gråblåa färg att det finns en stor mängd lerpartiklar i vattnet.

- Vad är det där bruna, kletiga luddet egentligen?
Det var den andra frågan som ställdes många gånger. Ingå skärgård hör till de havsområden som enligt den information man fått under långtidsuppföljningar mår sämst. Därför var det inte heller förvånande att man kunde se lösa trådalger som trasslat sig kringa undervattensväxterna. I Östersjön finns det trådalger alldeles naturligt, dessutom flera arter. Så länge algen växer fäst i bottnet är allting väl. Algen ställer till problem när den till följd av övergödningen snabbt växer sig allt för lång. De långa, tunna trådarna kan då lätt knyckas loss från havsbottnet eller brista. De lösa trådarna dör snart och då samlas det drivor av död algmassa som rör sig längs havsbottnet. När dessa mattor bryts ner, förbrukas syret och detta leder till att bottnarna dör.

Det var en riktigt het dag i Ingå och många besökare kom in till vår utställning i Kommungårdens cafeteria för att svalka sig. Det är skönt med varm sommar och eftersom jag och min assistent Maija Huttunen skall vara utomhus hela månaden, så hoppas jag på fortsatt vackert väder. Men lite svalare kunde det väl vara. Nu börjar också de blågröna algerna dyka upp på vattenytan. Hoppas att vi klarar oss undan den riktigt tjocka ärtsoppan i sommar!

av Lena