blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Regnbågens livscykel

25.04.2012 kl. 12:58

Skogslagen skall skydda naturens mångfald

17.04.2012 kl. 15:00

Varje medlem har rösträtt

13.04.2012 kl. 10:58

Varje medlem har rösträtt

13.04.2012 kl. 10:58
Natur och Miljös medlemmar samlas under veckoslutet till extra förbundsmöte i Vasa. Natur och Miljö är en registrerad förening som i enlighet med föreningslagen styrs av medlemmarna.

Förbundsmötet kan jämföras med allmänna val. Detta, tillsammans med den gedigna sakkunskap som byggts upp under decennier, ger Natur och Miljös ställningstaganden tyngd i den miljöpolitiska debatten. Natur och Miljös ordförande och sakkunniga representerar 3500 personmedlemmar, 14 kommuner och en mängd andra organisationer som genom sitt medlemskap vill stöda förbundets verksamhet.
Vi vill gärna lyfta fram att Natur och Miljö – till skillnad från många andra – är en obunden aktör i samhällsdebatten. Med det avser vi att vi är partipolitiskt obundna och att vi inte har företagssponsorer, som ställer krav på verksamheten. Beslut som fattas i demokratisk ordning av förbundsmötet är självfallet bindande för de operativa organen inom förbundet.
Mellan förbundsmötena handhas verksamheten av styrelsen. Det är den representativa demokratiska strukturen i förbundet. De medlemmar som inte har möjlighet att själva använda sin röst på förbundsmötet får gärna under årets 365 övriga dagar vara i kontakt med styrelsemedlemmar.
Rösträtten är grunden i demokratin. För att ha rösträtt i Natur och Miljö måste man vara medlem. Välkommen med även du som inte ännu är medlem i medborgarorganisationen Natur och Miljö!