blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Skogslagen poetiskt mästerverk men naturvårdsmässig flopp

Reformen av skogslagen nådde en deletapp när statsrådet i går (13.6) godkände sin proposition. När det kom till kritan blev miljöministern brutalt överkörd. Skogssektorns vilja att värna om skogsnaturens biologiska mångfald verkar vara mindre än någonsin.
Den inledande meningen i ”naturpragrafen” § 10 anger tonen: ”Skogarna skall skötas och utnyttjas så att man säkrar de allmänna förutsättningarna för att bevara livsmiljöer som är viktiga för skogsnaturens biologiska mångfald.” Bara MTK:s duktigaste lobbare klarar av att utvattna den grundläggande idén med naturskydd så poetisk!

Listan på särskild viktiga livsmiljöer, vilkas karaktärsdrag skyddas, utökades med några naturtyper, men försämningarna är desto mer dramatiska: Enligt förslaget skulle man i lagen konstatera att ”särskilt viktiga livsmiljöer är till ytan små eller ekonomiskt betydelselösa”. Ingen seriös biolog i världen skulle skriva under ett påstående att värdet på en livsmiljö ökar ju mindre den är.
Bristen på död ved är en kritisk faktor för många rödlistade skogslevande arter. Den överdrivna rädslan för insektskador gav sig igen till känna. Enligt propositionen skulle lagen om bekämpning av insektskador ha företräde framom naturvårdsparagraferna i skogslagen!
Som socker på marängen har man nu skapat ett nytt undantagsförfarande från skogslagens naturvårdskrav. Om den ekonomiska förlusten av naturvårdskraven i lagen överskrider 4000 euro, skall myndigheterna bevilja undantagstillstånd för normala avverkningar.
Konsekvensbedömningen av lagförslaget var synnerligen kritiskt och tyvärr gjordes inga betydande korrigeras under behandlingen i regeringen. Nu är det bara att vädja till riksdagen, att våra folkvalda skulle ta sitt förnuft tillfånga.

Bernt Nordman
14.06.2013 kl. 16:17