blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Svagt frivilligt program leder till skärpt lagstiftning

EU:s program för jordbruksstöd brukar räcka i sju år. Den finländska jordbrukssektorn håller behårt på att miljöstyrningen skall skötas genom frivilliga stödmekanismer, medan ny bindande lagstiftning är som ett rött skynke. Just nu pågår intensiva förhandlingar om nästa programperiod. Det vore en gyllene chans att höja ambitionsnivån för miljövårdsåtgärder, men jordbrukssektorn med ministeriet i spetsen tycker plötsligt att det här med miljöstyrning är mycket svårt och besvärligt. Då ser jag få alternativ till att skärpa lagstiftningen, t.ex. genom nitratförordningen.

Genom miljösersättningssystemet som delfinansieras av EU kan en jordbrukare inte få ersättning för åtgärder som krävs enligt lagstiftningen. En sådan helhet är frågan om hur näringsämnen som i vattendrag åstadkommer övergodning skall hanteras i jordbruket.

Kväve och fosfor är som känt livsviktiga näringsämnen för grödorna, men på fel plats ställer de till miljöproblem. Därför regleras de genom EU-direktiv, som skall implementeras genom nationell lagstiftning. På basen av miljöskyddslagen kan man genom förordning definera bl.a. hur mycket och hur kväve och fosfor som får spridas på åkrarna.

Arbetet med att revidera den här så kallade nitratförordningen har pågått en längre tid. Arbetsgruppern som hade i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny förordning var djupt oenig, hela 7 medlemmar inlämnade avvikande åsikt. Natur och Miljö skickade idag in sitt utlåtande om förslaget.

Jordbrukssektorns intresseorganisationer motsätter sig skärpt reglering av gödselhanteringen. Eftersom det inte finns några tecken på att jordbrukets vattenskyddsutmaningar skulle kunna skötas genom frivilliga program ser jag inget alterantiv till att höja ambitionsnivån genom nitratförordningen.
Bernt Nordman
04.09.2013 kl. 10:19