malgrupper/larare/gron_flagg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Basto.jpg

Ladda ner broschyren!

 

 

 


 

Pressmeddelanden

Kvarkens naturskola önskar finsk partner och nya uteklassrum

Kvarkens naturskola firar idag sitt tioårsjubileum. Tiotusen barn har redan tagit del av miljö- och utomhuspedagogiken. Alla skolor och nästa alla svenskspråkiga daghem i regionen har medverkat i minst en naturskoldag. Nu hoppas Natur och Miljö att någon skulle ta ansvar för att bygga upp motsvarande verksamhet på finska i regionen.

Tre nya skolor får utmärkelsen Grön Flagg

Läsåret 2015–2016 har daghem och skolor jobbat flitigt med miljöprojekt inom ramen för Grön Flagg. Tre svenska skolor får nu hissa sin gröna flagga för första gången. De är Solbrinkens och Virkby skolor i Lojo samt Tessjö skola i Lovisa.

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

”Mamma, jag vill inte mera gå till fotisen för de talar bara finska, så det är inte roligt”, är en kommentar Natur och Miljö vill förpassa till historien.

Kom till barnens Österjöprotest!

När: tisdagen den 26.5 kl. 15-17.30 Var: Narinkens torg i Helsingfors Nu är det dags att lyssna på barnen. På tisdagen ordnas Barnens Östersjöprotest på Narinken i Helsingfors. Evenemanget är höjdpunkten för protesten som har pågått hela våren, både i skolor och daghem, men också virtuellt på www.itamerenlapset.fi/sv/.

Grön Flagg

- för hållbara daghem, skolor och läroanstalter!

Grön Flagg är  ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter.  

Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld. 

Kom ni också med!

 

FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg.

För fostrare är Grön Flagg är ett praktiskt redskap för att förverkliga läro- och fostringsplanernas målsättningar för hållbar utveckling och delaktighet.

För barnens/ungdomarnas familjer innebär Grön Flagg nya miljömedvetna handlingsmönster, som återspeglar sig också i hemmen.

 

I Finland upprätthålls programmet av Sällskapet för miljöfostran r.f. medan Natur och Miljö r.f. koordinerar verksamheten på svenska.

Information på finska hittas på adressen www.vihrealippu.fi.

För mera information, kontakta Grön Flagg-koordinator Anne Antman, tel. 045 2700 316, e-post gronflagg(at)naturochmiljo.fi.