malgrupper/larare/alands_naturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg

Färdiga program 

Färdiga program för en naturskoldag hittar du här.

Naturskolklass

 

Vill du arbeta med uteundervisning året runt? Som naturskolklass har ni 4 naturskoldagar under läsåret!

Kontaktuppgifter

Åsa Andersson

Naturskollärare

 

 

 

Ålands naturskola
Sjökvarteret

Österleden 110
AX-22100 Mariehamn

Tel: +358 45 27 00 318

alandsnaturskola  (at  ) naturochmiljo.fi
 

Anmälningar här!

Vill du att din skola, klass eller barngrupp ska få komma ut i naturen med Ålands naturskola så anmäl er till :  alands naturskola@naturochmiljo.fi eller ring tel nr : 0452700318

Välkommen till Ålands naturskola!

Ålands naturskola är Natur och Miljös enda naturskola på Åland. Den  invigdes i april 2013. Naturskolan är ingen plats, utan tron på ett arbetssätt -att lära in ute, vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda som en plats för lärande i alla skolämnen. Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande ,där elevernas egna upplevelser ,upptäckter och sinnesintryck är i fokus.

Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lär sig då kunskapen förankas i verkligheten. Utomhus aktiviteter svetsar också samman klasser till en grupp som samarbetar bättre även inne i klassrummet.

Ålands naturskola betjänar alla åländska grundskolor och daghem på Åland.