vi_publicerar/seminariematerial
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg
 

Seminarium om hållbart jordbruk

 

Natur och Miljö ordnade ett seminarium i samband med att rapporten Färdplan för hållbart jordbruk publicerades den 17.12.2019. Du kan se hela seminariet på vår Youtube-spellista Seminarium om hållbart jordbruk eller välja att se direkt en persons anförande. Här hittar du också alla tillgängliga stordior från seminariet.

 

Rapporten Färdplan för hållbart jordbruk producerades i samarbete med BirdLife Finland och Finlands naturskyddsförbund. Du hittar rapporten både på svenska och finska bland våra publikationer.

 

Seminariet i Europasalen i Helsingfors konferencierades av Bettina Sågbom.

Seminariets program:

 

Tillställningen öppnades av statssekreterare Jari Partanen från jord- och skogsbruksministeriet. Se presentationen.

Inledning: Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö. Se presentationen, se stordior.

Kommentar om visionen: Mats Nylund, Ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). Se presentationen.

Kommentar om visionen: Johan Åberg, linjedirektör på Centralförbundet för lant- och skogsbrukproducenter (MTK). Se presentationen.

Kommentar om visionen: Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. Se presentationen.

Kommentar om visionen: Hanna Hiekkamies, varumärkes- och hållbarhetschef på Valio Oy. Se presentationen.
Kommentar om visionen: Kristiina Regina, forskningsprofessor vid LUKE. Se presentationen.

Om näringsbelastning i vattenmiljöer: Petri Ekholm, Finlands Miljöcentral SYKE. Se presentationen, se stordior.

Om biologisk mångfald: Janne Heliölä, Finlands Miljöcentral SYKE. Se presentationen, se stordior.

Om visionen: Skydds- och forskningsdirektör Teemu Lehtiniemi, Birdlife Finland. Se presentationen.

Om visionen: Naturskyddschef Jouni Nissinen, Finlands Naturskyddsförbund / ordförande för European Environmental Bureau EEB. Se presentationen.

 


Miljöfostransseminariet i Vasa

 

Den 13.4. arrangerade Natur och miljö ett seminarium "Hur rädda naturkunskapsarvet? Tredje sektorns roll i praktisk miljöpedagogik" i Vasa. ETt femtiotal deltagare från skolor och läroanstalter, lärarutbildningen, tredje sektorn och kommunerna var på väg.

 

Här hittar du materialet från seminariet:

Irmeli Palmberg presenterade aktuell forskning vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten,

Aleksis Hahn från Kvarkens naturskola och Maria Aroluoma från Natur och miljö presenterade vår miljöfostran i dag.

Camilla Norrena från Korsholms 4H berättade om deras verksamhet. Se www.fs4h.fi för mer information.

Marja Söderlund från FSI berättade om skogsmulleverksamheten.

Sara Kåll från naturskolan Villa Elba presenterade Karleby stads modell för miljöfostran.

Seminariet avslutades med en paneldebatt. Du kan läsa mer om seminariet i nästa nummer av Finlands natur!