vi_publicerar/publikationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Publikationer enligt tema

Vatten och fiske

Naturskolan Uttern

19.10.2012 kl. 14:34

Fisket hotar fisken

10.09.2011 kl. 15:24

Skog och mark

Skogsåret

09.04.2015 kl. 15:19

Bonden som miljövårdare

21.03.2013 kl. 15:25

Nytta och nöje av skogen

05.02.2013 kl. 13:50

Kestävän maatalouden tiekartta

Visio sisältää ainutlaatuisen koonnin maatalouspolitiikan toimenpiteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tiekartassa kerrotaan myös, mitä ympäristöhyötyjä voimme saavuttaa, jos tukipolitiikan keinoja käytetään kunnianhimoisesti.

EU:n maataloustukien seuraavalla rahoituskaudella on mahdollista saada merkittäviä hyötyjä ilmastolle, vesistölle ja monimuotoisuudelle. Tämä vaatii sitä, että rahoitus (CAP) vuosina 2021–2027 kohdistetaan tehokkaasti.

Vision nimi on Kestävän maatalouden tiekartta. Sen ovat muotoilleet BirdLife Suomi, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Visio sisältää ainutlaatuisen koonnin maatalouspolitiikan toimenpiteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Tiekartassa kerrotaan myös, mitä ympäristöhyötyjä voimme saavuttaa, jos tukipolitiikan keinoja käytetään kunnianhimoisesti. Tärkeimpiä hyötyjä ovat maatalousympäristöjen uhanalaisuuskehityksen ja vesien rehevöitymisen pysäyttäminen. Ilmastopäästöjä on myös mahdollista vähentää merkittävästi ja lisätä peltomaan hiilipitoisuutta. Monet ympäristölle hyvät toimet ovat hyviä myös maan kasvukunnolle.