vi_publicerar/publikationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Publikationer enligt tema

Vatten och fiske

Naturskolan Uttern

19.10.2012 kl. 14:34

Fisket hotar fisken

10.09.2011 kl. 15:24

Skog och mark

Skogsåret

09.04.2015 kl. 15:19

Bonden som miljövårdare

21.03.2013 kl. 15:25

Nytta och nöje av skogen

05.02.2013 kl. 13:50

Färdplan för ett hållbart jordbruk

Färdplanen berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Det kräver att jordbruksstöden riktas effektivt under nästa programperiod åren 2021–2027.

Färdplanen för ett hållbart jordbruk berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Vi kan ännu bevara den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer och stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Det är också möjligt att minska på utsläppen av klimatstörande gaser och att binda mera kol i åkrarna.  Många åtgärder som är bra för miljön, bidrar också till en välmående jordmån.

 

Visionen "Färdplan för ett hållbart jordbruk" är sammanställd av BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund.

 

 

Ladda ner visionen här: Färdplan för hållbart jordbruk