vi_publicerar/publikationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Publikationer enligt tema

Vatten och fiske

Naturskolan Uttern

19.10.2012 kl. 14:34

Fisket hotar fisken

10.09.2011 kl. 15:24

Skog och mark

Skogsåret

09.04.2015 kl. 15:19

Bonden som miljövårdare

21.03.2013 kl. 15:25

Nytta och nöje av skogen

05.02.2013 kl. 13:50

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.

Materialet Följ med våren riktar sig huvudsakligen till barn i åldrarna 5-9 år. Broschyren på sex sidor innehåller fakta och uppgifter om typiska vårtecken i naturen. En tabell där barnet tillsammans med en vuxen kan dokumentera sina iakttagelser under naturutflykter ingår.

 

Broschyren kan med fördel användas i skolan, t.ex. på något av följande sätt:

a) gör uppgifterna till de olika djur- och växtarterna

b) gå ut på en eller flera upptäcktsfärder i vårnaturen och anteckna vad ni ser

c) ge eleverna i hemuppgift att gå på en tur i närnaturen tillsammans med en vuxen, och anteckna vad de ser

d) låt eleverna dagligen rapportera de vårtecken de upptäckt på skolvägen till klassens gemensamma tabell

e) beställ ett relaterat program från din närmaste naturskola och använd materialet som för- eller efterarbete

 

Klassuppsättningar kan beställas gratis från kansliet (kansliet@naturochmiljo.fi) eller fås från naturskolorna. Postningar görs enbart inom Finland.

 

Du hittar häftet elektroniskt här.

 

(Materialet är en översättning av broschyren "Kevättuuli" från Luonto-Liitto)