vi_publicerar/publikationer
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinterisklossar.jpg

Publikationer enligt tema

Vatten och fiske

Naturskolan Uttern

19.10.2012 kl. 14:34

Fisket hotar fisken

10.09.2011 kl. 15:24

Skog och mark

Skogsåret

09.04.2015 kl. 15:19

Bonden som miljövårdare

21.03.2013 kl. 15:25

Nytta och nöje av skogen

05.02.2013 kl. 13:50

Miljökunskap för gammal och ung

Natur och Miljö publicerar broschyrer, häften, rapporter och handböcker. De behandlar aktuella miljöfrågor och kan med fördel användas i undervisningen. Här ser du våra publikationer i kronologisk ordning. Söker du information om ett särskilt område eller för en specifik målgrupp gäller det att kolla listorna i högra spalten. Du kan också skriva eller ringa till vårt kansli och beskriva vad du är på jakt efter.   

67450_t.jpg

Redo att blöta ner dig?

Freshabit LIFE-projektets broschyr innehåller en beskrivning av projektets pedagogiska del, samt artkort för undervisning vid sötvatten. Esite löytyy myös suomeksi.
66199_t.jpg

Finlands nationalarter

Artkort för uteundervisningen.
61373_t.jpg

Undersök vinterståndare

Ett enkelt didaktiskt material som du kan använda för att undersöka växter om vintern.
57679_t.jpg

Vahvista ja haasta

Ideoita monikieliseen vapaa-ajan toimintaan
56360_t.jpg

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.
50097_t.jpg

Stärk och utmana

Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet
49327_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 1

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 3-8 år.
49326_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 2

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 9-18 år.
42985_t.jpg

Skogsåret

Naturfotografen Heikki Willamos bok Skogsåret.
34124_t.jpg

Din änglamark

Din änglamark är en handbok om hur du upptäcker och sköter områden i jordbrukslandskapet med ett rikt växt- och djurliv. Den riktar sig till jordbrukare och andra naturvänner som vill hjälpa till att bevara den unika biologiska mångfalden i Svenskfinland.