vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Gör genast Sibbo storskog till nationalpark

12.04.2010 kl. 13:55
Natur och Miljö anser att ett nationalparksbeslut under år 2010 vore ett bra sätt att fira det internationella temaåret för biologisk mångfald på.
"Beslutet om Sibbo storskog får inte längre skjutas upp. Helsingfors stad planerar nya stadsdelar i Östersundom. De visioner som har lagts fram hotar naturvärdena på området, säger Natur och Miljös ordförande Christell Åström. Nu behövs tydliga gränser för utbyggnaden. Innan det är för sent."

Natur och Miljö skickade in sitt nationalparksinitiativ till miljöministeriet redan år 2006. Forststyrelsens utredning visar att området uppfyller kriterierna för en nationalpark.

Enligt Natur och Miljö borde nationalparken redan från början vara större är Forststyrelsens förslag. Det är fråga om ett unikt område som sträcker sig från kustens fågelvatten, via grönkorridorer, in i Sibbo storskog. En sådan helhet av havs- och skogsmiljö finns inte i nationalparkerna i Finland idag.

"Alla, såväl barn som vuxna i huvudstadsregionen ska kunna uppleva riktig skogsnatur på nära håll. Området är utmärkt för miljöfostran och rekreation. Sibbo storskog har därtill en artrikedom som måste bevaras för kommande generationer", tillägger Christell Åström.


Natur och Miljös utlåtande om Sibbo storskog till miljöministeriet finns i sin helhet på webben


Mera information:
Christell Åström, ordförande, Natur och Miljö, tfn 040 766 9179,

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tfn 045 2700 313