vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Nya finlandssvenska skolor får hissa Grön Flagg

24.05.2010 kl. 13:49
Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 85 skolor och daghem, av vilka sju är svenskspråkiga. Grön Flagg har i år omkring 250 deltagare i Finland, vilket innebär över 65 000 barn, ungdomar och vuxna.
-Grön Flagg har varit ett mycket lyckat projekt. Via lek och handdockor har vi engagerat barnen. Nu är det tävling om vem som får sortera och föra ut soporna med vårt vrålåk, skrattar Kerstin Lassinniemi vid daghemmet Skogsgläntan i St Karins.

Varje skola och daghem har hittat på egna aktiviteter och metoder för miljöfostran, bl.a. en vattenmusikal, ombyggnad av söndriga cyklar i slöjden, en sopsorteringstävling mellan klasserna och insamling av leksaker för barnhem.

Här är några exempel på hur de sju svenska Grön Flagg-deltagarna har lyckats integrera miljötänkandet som en naturlig del av sin verksamhet:

Daghemmet Skogsgläntan, St Karins
-Tema avfall
-Har aktiverat de små barnen med hjälp av handdockor; lammet Lukas, kråkan, mamma mu och ekorren Elvis. Det har gjort miljöfostran rolig
-Har en sorteringspunkt inomhus: Ekobert Skrotman - byggd som en gubbe.

Helsinge skola, Vanda
-Tema avfall
-Sorteringstävling mellan klasserna
-Har byggt upp ett omfattande avfallssorteringssystem och skapat sorteringsvanor hos både vuxna och elever – fick först kämpa med fastighetscentralen, men lyckades till slut imponera på dem!

Lumparlands skola, Lumparland, Åland
-Tema vatten
-Vattenmusikal, där eleverna skrev nya texter till kända melodier och valde ut sånger med vattenanknytning som de vävde samman med egna repliker
-Vattenblänk, konstutställning med vattenfärgsmålningar med vattenmotiv, samt vattendikter

Månsas lågstadieskola, Helsingfors
-Tema avfall
-Eleverna har lärt sig att sortera rätt under året. Avfallsmängden har minskat på många fronter
-Har samlat in elevernas gamla leksaker och donerat till ett barnsjukhus

Sjundeå svenska skola, Sjundeå
-Grön Flagg -skolornas veteran som får hissa den gröna flaggan för åttonde året i rad.
-Tema vatten

Vasa övningsskola F-9, Vasa
-Tema energi
-Cykelkul -projekt inom slöjden, där de byggde nya fordon av gamla söndriga cyklar
-Veckans energitips på hemsidan

Vikinga skola, Vasa
-Tema vatten
-Veckans Blå fråga i en Grön Flagg -monter i skolan (om allt från vattentillgången i u-länder till ekologiska tvättmedel)

Grön Flagg är ett miljöprogram för skolor och daghem, som internationellt är känt som Eco Schools. Programmet fungerar enligt samma principer i alla länder. Det är fråga om en praktisk, målinriktad verksamhetsmodell som går ut på att deltagarna minskar sin miljöbelastning och förverkligar miljöfostran som en naturlig del av den egna verksamheten. Barnen och ungdomarna är aktivt med och planerar, fattar beslut och utvärderar det de gjort.

Finlands Grön Flagg-skolor och -daghem är medlemmar i en stor internationell familj: Globalt sett har programmet över 25 000 deltagande skolor, med sex miljoner elever. Deltagarnas verksamhet utvärderas enligt internationella kvalitetskriterier. Grön Flagg ger en verksamhetsmodell som sporrar till ett mål- och resultatinriktat miljöarbete, för vilket programmet har fått erkännande av bland annat FN:s miljöprogram UNEP.

I Finland koordineras Grön Flagg-programmet av Sällskapet för Miljöfostran r.f. (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura). Natur och Miljö r.f. sköter programmet på svenska.

Tilläggsinformation:

Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg på svenska, (045) 2700 312, maria.aroluoma@naturochmiljo.fi

Kerstin Lassinniemi, daghemmet Skogsgläntan, tfn (02) 2434474, kerstin.lassinniemi@folkhalsan.fi