vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Lokala åtgärder minskar risken för algblomning

04.06.2010 kl. 13:45
Enligt sommarens algprognos kommer de blågröna algblomningarna i Skärgårdshavet och Finska viken att bli kraftigare än de senaste åren. Finlands miljöcentral SYKEs havscentrum baserar sin prognos på höga fosforhalter i vattnet. Enligt Natur och Miljö är detta ett bevis på att Finlands Östersjöpolitik inte har varit tillräckligt effektiv.
I Finlands skärgård med dess många öar och vikar, cirkulerar vattnet långsamt. Jordbruket är fortfarande den klart största källan till lokala utsläpp av kväve och fosfor som ökar algförekomsten. Därför anser Natur och Miljö att jordbrukets miljöstöd måste reformeras så, att det verkligen sporrar till miljöanpassat jordbruk. Vårens översvämningar i egentliga Finland har sköljt ut väldiga mängder näringsämnen från åkrarna.

Glesbygdens avlopp är den näst största källan till fosforutsläpp.
-Rena din stugas avloppsvatten, så är sannolikheten för algblomningar vid din strand mindre, säger Lena Avellan från Natur och Miljö. Vänta inte till 2014, utan gör det nu!

Senast år 2014 bör alla hushåll uppfylla utsläppskraven genom att antingen vara anslutna till ett kommunalt reningsverk eller installera ett eget system för vattenrening. Det lönar sig att se över vattenreningen vid den egna sommarstugan nu, innan det blir rusning hos leverantörer och experter.

Mera information:

vattenvårdsexpert Lena Avellan, 045 2700314