vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Kärnkraftsbeslutet för oss mot ett elöverflödssamhälle

01.07.2010 kl. 13:19
Natur och Miljö är besviken över att en majoritet av riksdagsledamöterna har röstat för kärnkraft. Riksdagens Ja till kärnkraft innebär att intresset för att utveckla elproduktion baserad på förnybara källor minskar. Finland riskerar att bli ett elöverflödssamhälle, som inte bryr sig om att utveckla energisnåla lösningar.
- Det är oansvarigt att godkänna en form av elproduktion som medför stora risker för miljön, anser Natur och Miljös ordförande Christell Åström. Principbeslutet har drivits igenom i allt för snabb takt. Andra alternativ har inte granskats tillräckligt noggrant.

Natur och Miljö tror att många riksdagsmän som röstade för utbyggnad av kärnkraft kan få svårt att förnya sitt mandat i nästa riksdagsval. Den nationella kampanjen Rösta farväl till kärnkraft har samlat över 33 000 namnteckningar av finländare som inte kommer att ge sin röst till en riksdagsledamot som stöder kärnkraft.

- Det att man i riksdagen har godkänt principbeslutet betyder inte ännu att nya kärnkraftverk byggs, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att övertyga investerare, elkonsumenter och beslutsfattare att Finland skall prioritera förnybara energikällor och energisparande framom utbyggnad av kärnkraft.

Det enda goda med kärnkraftspaketet är att riksdagen kräver utvidgat ekonomiskt ansvar av kärnkraftsbolagen i fall av olyckor, anser Natur och Miljö.