vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Muddring är ingen allemansrätt

30.09.2010 kl. 13:13
Natur och Miljö lyfter fram bristerna i vattenlagspropositionen då det gäller mindre muddringar som inte kräver miljötillstånd.
- Din granne som håller på med en småskalig muddring behöver inte be dig som vattenägare om lov för att dumpa muddermassorna på ditt vattenområde. Men om han vill dumpa på land, vilket är miljömässigt bättre, måste han be dig som markägare om lov, förklarar Natur och Miljös vattenvårdsexpert Lena Avellan.

I den gamla vattenlagen från 1962 ligger tyngdpunkten på hur vattenresurserna kan utnyttjas och muddring behandlas som en allemansrätt. Natur och Miljö tycker att det är dags att se alla muddringar som miljöförsämrande ingrepp. Det här borde ske i samband med reformen av vattenlagen som riksdagen ska godkänna denna höst.

Ett muddringsingrepp är aldrig brådskande. I lagförslaget är anmälningstiden för mindre muddringar endast 30 dygn. Myndigheterna har ingen möjlighet att granska anmälan ändamålsenligt under så kort tid. Natur och Miljö anser att tiden borde förlängas till ett helt kalenderår.

Muddringar påverkar vanligen grunda strandområden med riklig vattenvegetation. I dessa områden är lekplatser för många fiskar och här lever många utrotningshotade arter t.ex. kransalger. Naturvärdena kan bara uppskattas med säkerhet under sommarmånaderna.

Natur och Miljö gav idag ett utlåtande om vattenlagsreformen till riksdagens miljöutskott och anser att regeringens proposition innehåller många betydande förbättringar av den helt föråldrade vattenlagen.