vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Miljöaktionsdagarna – Alternativliv!

08.10.2010 kl. 13:07
Landets största miljöevenemang för ungdomar inleds den 8 oktober i Orivesi!
Miljöaktionsdagarna – Ympäristötoimintapäivät samlar omkring 160 miljöintresserade från hela landet på Oriveden opisto för att behandla hållbar livsstil och konsumtion, alltså alternativliv!

- För mig betyder alternativliv att jag kan hitta mitt eget sätt att påverka och leva miljövänligt. På Miljöaktionsdagarna har jag fått verktyg och information för att göra egna val i vardagen, säger Lydia Sagath som deltagit i Miljöaktionsdagarna tre gånger tidigare och i år är med som arrangör.

Alternativliv behandlas ur olika synvinklar i nio verkstäder. I verkstaden Lycka och klimat funderar ungdomarna över vad ett lyckligt liv är uppbyggt av i framtidens energisnåla och ickemateriella samhälle. Deltagarna i verkstaden Mat utan tvivel utforskar matens inverkan på miljön och tillverkar en så ekologisk och etiskt hållbar måltid som möjligt utgående från närbutikens utbud.

Övrigt program: Naturutfärder, improvisationsteater, miljöperformance, gästföreläsningar och yoga m.m. På lördag kväll kan ungdomarna låna ”levande böcker”, alltså människor som representerar olika minoritetsgrupper. Vilka fördomar utsätts en sopdykare för och hurdana åsikter har en jägare om djurrättsfrågor?

Representanter för medierna är välkomna att följa med evenemanget under veckoslutet. Arrangörer: Natur och Miljö och Luonto-Liitto. Kontakta oss gärna på förhand.

Mer information fås av:
Maria Hällfors, projektkoordinator, tfn: 045 2700 317 maria.hallfors@naturochmiljo.fi
Liisa-Maija Aukia, informatör, tfn: 044 0755 635 liisa-maija.aukia@luontoliitto.fi
eller på evenemangets nätsida: www.miljoaktion.fi