vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

FSC ger skogsägare erkänsla för naturhänsyn

08.10.2010 kl. 13:05
Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Finland kommer att förbättra miljöhänsynen i det finländska skogsbruket, anser Natur och Miljö. Det öppnar nya möjligheter för virkesförsäljare, eftersom medvetna konsumenter världen över frågar efter FSC-märkta produkter.
Den nya FSC-standarden ställer klart högre miljökrav än skogssektorns eget nationella sertifieringssystem FFCS. FSC förutsätter att minst 5 % av den certifierade skogsarealen hålls helt utanför avverkningar, dikningar och andra skogsbruksåtgärder. Standarden tillåter inte avverkningar i strandskogar, i moskogar och lundar med mycket död ved eller i skogar på torvmark som inte påverkats av dikningar. Standarden förutsätter också att skogsägaren dokumenterar förekomst av hotade arter och andra naturvärden i skogsbruksplaner.

-FSC-standarden löser inte alla problemen för skogsnaturens biologiska mångfald i Finland. Fortfarande finns det ett skriande behov av nya avtal om skydd av skogsområden och utveckling av mera naturenliga skogsbruksmetoder, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman, som har deltagit i utarbetandet av den nya standarden.

Den finländska FSC-standarden är mer detaljerad är motsvarande standard i Sverige. Natur och Miljö hoppas att man på detta sätt kan undvika de problem, som har lett till skarp kritik mot FSC inom den svenska miljörörelsen.

Natur och Miljö är medlem i den nationella FSC-föreningen, som i dag har godkänt ett förslag till ny FSC-standard. FSC är ett miljömärkningssystem för skogsprodukter. FSC-logon ger konsumenter en garanti för att produkterna härstammar från ett skogsbruk som beaktar såväl sociala, ekonomiska som ekologiska värden.

Mera information:
Bernt Nordman, verksamhetsledare, 045 2700313