vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Turnéstart: Vad finns under den glittrande ytan?

28.06.2011 kl. 12:00
Natur och Miljös dykarturné i skärgården i Svenskfinland startar i Ingå, under Ingådagen och fortsätter sedan under hela juli längs kusterna i Svenskfinland. Om du är nyfiken på hur det ser ut nere på havsbottnarna i Ingå skärgård så kom till kommungårdens cafeteria i Ingå, lördagen den 2.7 klockan 10-14.
Inom projektet ”Under den glittrande ytan” bjuder Natur och Miljö på en unik möjlighet att upptäcka undervattensvärlden just där du bor eller vistas under sommaren. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen på varje ort och visar upp materialet för alla nyfikna. Vi ger alla en möjlighet att ställa frågor till vår dykande vattenvårdsexpert, lyfter upp lokala miljöfrågor och bjuder samtidigt på upplevelser också för barnen.

I Ingå skärgård har debatten kring placeringen av en vindkraftpark varit mycket hätsk. Natur och Miljö stöder i princip vindkraft som energiform, men om placeringen misslyckas blir följderna tragiska för miljön. Undervattensnaturen i Ingå skärgård har inte karterats tillräckligt noggrant för att placeringen i dagens läge ska kunna ta hänsyn till den varierande undervattensnaturen. Storskaliga långtidsuppföljningsserier som utförs av SYKE visar att det i Ingå skärgård länge funnits sediment med låg syrehalt och att det råder brist på bottendjur.

Undervattenskartor saknas

På land finns noggranna kartor över naturtyper och arters utbredning, men karteringsarbete under ytan är dyrt och krävande, vilket har resulterat i att nästan ingen information finns att få. Utan att veta vilka landskap som döljer sig under ytan, planeras många olika projekt i havsområdet. Marinområdesplanering allokerar havsbottnar för vindkraftsparker, grustag, fiske och nationalparker, utan att någon vet om bottnarna täcks av musselbankar eller om de är syrefria.

- Det är hög tid att börja investera i karteringar, så att fantastiska undervattensområden inte förstörs av okunskap, säger Lena Avellan, vattenvårdsexpert vid Natur och Miljö.

För att få tillförlitliga uppgifter måste karteringarna dessutom upprepas. Hittills har resurserna räckt till för att kartera undervattensnaturen i våra nationalparker till havs. De områden som är mest hotade då t.ex. farleder ska utvidgas eller havssand utvinnas har alltså inte karterats. VELMU-programmets karteringar har pågått sedan är 2004. 2014 är den första kartan av undervattensnaturen vid våra kuster färdig.

För de öppna havsområdena, i Finska viken på djup över ca 50 meter, finns det relativt tillförlitlig information om hur utbredda de döda bottnarna är. Däremot kan ingen med säkerhet uppskatta läget i innerskärgården. Nylands Miljöcentral (nuvarande NTM-centralen) undersökte skärgårdsfjärdar år 2006 och konstaterade då att hela 75 % av de undersökta bottnarna var döda.
Journalister: Följ gärna med då vi dyker!
Inför publiktillfället 2.7 kommer Natur och Miljö att dyka i skärgården mellan Ingå och Hangö mellan 28.6 - 1.7. Journalister får gärna följa med under dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med ut i fält.
Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.

Kontaktperson: Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314, lena.avellan@naturochmiljo.fi