vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg

Hopp i och för Pojoviken

30.06.2011 kl. 11:57
Ett plums och Natur och Miljös dykare simmar ner till Pojovikens värdefulla undervattensängar med kameran i högsta hugg. Idag och i morgon dyker vi. På måndagen den 4.7 klockan 10-16 får alla nyfikna se vilken värld som höll på att förstöras. En storskalig muddring, såsom muddringen av Skuru farled, kunde ha gjort vattnet i Pojoviken så grumligt att ängarna hade gått förlorade. För hur lång tid, vet ingen.
- Det är en lycka att muddringen av Skuru farled stoppades på grund av brister i MKB-utredningen, säger Natur och Miljös dykande vattenvårdsexpert Lena Avellan. Kom och upplev Pojovikens unika undervattensvärld, för att förstå varför vi ska kämpa emot muddring.

Natur och Miljös skärgårdsturné ”Under den glittrande ytan” har nått Raseborgs skärgård och fortsätter sedan västerut. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen på varje ort och visar upp materialet för allmänheten. Vår vattenvårdsexpert svarar på frågor och barnen får i mikroskop se vem som bor nere på bottnarna.
Pojovikens artrikedom
Pojoviken är den enda fjordlika viken i Finland, där vattnet mycket snabbt förändras från salt till sött, vilket gör att artrikedomen är stor. Globalt förekommer undervattensväxter främst i sötvatten, men är sällsynta i haven. Vår skärgård är ett undantag. Nära Tvärminne breder bandtångsängarna som är typiska för salta hav ut sig. Vid Ekenäs broar förvandlas de till klargröna kransalgsängar och bland vassen i Skuru flyter vattenmossor omkring. Kring Pojoviken har undervattensväxterna undersökts i snart hundra år och under den tiden har man sett tydliga förändringar i samhällets samansättning. För några årtionden sedan fanns här ingen hornsärv, men nu är den mycket allmän. Hornsärven växer lös ovanför mjuka bottnar och kräver inte lika mycket ljus som andra vattenväxter. Därför tar den över när vattnet blivit grumligt på grund av eutrofiering och muddringar.
Faran med farleder
Undervattensväxter är kärlväxter med rötter. Nätverket av rötter stabiliserar sedimentet de växer på, precis som på land. Natur och Miljös dykare visar hur drastiskt växterna påverkas i en farled där propellerströmmar sliter loss dem från bottnen. Om täcket av undervattensväxterna försvinner, börjar sedimentet röra på sig och vattnet blir grumligt.
Journalister: Välkomna med under dykningarna
Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Vi kommer att dyka i Ingå-Hangö-skärgård ännu i morgon och på de övriga orterna ett par dagar före varje publiktillfälle. Journalister får gärna följa med under dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med ut i fält.
Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva
Kontaktperson:
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314,