vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Se bottnarna i Kimito där reningsverket släpper ut

04.07.2011 kl. 11:55
Natur och Miljös turné i skärgården i Svenskfinland ”Under den glittrande ytan” har nått Kimito, där vi fokuserar på vattenrening. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen och visar upp en okänd värld för allmänheten. Vår dykande vattenvårdsexpert och Kimito avloppsvattensrådgivare svarar på frågor och ger goda råd. Barnen får studera livet i havet i mikroskop.
När: Dykning: 6-8.7
Publiktillfälle: 9-10.7 kl. 12-18

Var: Dykning i Kimito skärgård. Kontakta vår vattenvårdsexpert för närmare info Publiktillfälle under Baltic Jazz i Dalsbruk

Om de tre kommunala reningsverken på Kimitoön sammanslås, kan den totala näringsämnesbelastningen till Östersjön minska, men samtidigt hotas undervattensnaturen på lokal nivå i Falköfjärden. Nu kommer Natur och Miljö för första gången att visa upp bottnen som belastats av reningsverkets utsläpp. Vi dokumenterar bottnen visuellt och jämför den sedan med en motsvarande botten i en närbelägen fjärd som inte påverkats direkt av reningsverkets utsläpp.

Kimitoön föregångare med avloppsvåtmark?
På Kimitoön inleds en utredning om huruvida kommunen kunde bli föregångare genom att grunda en avloppsvåtmark för rening av kommunalt avloppsvatten. I Sverige har stora reningsvåtmarker anlagts och blivit värdefulla rekreationsområden. Vill Kimito värna om den vackra undervattensnaturen och samtidigt få ett mångsidigt rekreationsområde?

Gratis avloppsrådgivning
Under publiktillfället kommer Heidi Ekholm, avloppsvattensrådgivare på Kimitoön att närvara. Kom och diskutera olika reningsalternativ som kunde passa just dig. Natur och Miljö medverkar i samarbetsprojektet för rådgivning till fastighetsägare på glesbygden. Projektet koordineras av Valonia och finansieras av Miljöministeriet. Under tiden 1.5 -31.10.2011 har både fast bosatta och fritidsfastighetsägare en chans att få ett kostnadsfritt besök av rådgivaren på den egna fastigheten. Proportionellt sett har näringsämnesutsläppen från glesbygdens fastigheter en betydande inverkan på den lokala undervattensnaturen.

Journalister: Välkomna med då vi dyker
Vi kommer att dyka i Kimitoöns skärgård mellan 6-8.7. Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Journalister får gärna följa med under dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med ut i fält.

Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.


Kontaktperson:
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314, lena.avellan@naturochmiljo.fi