vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Vad finns under den glittrande ytan i Bottniska viken?

11.07.2011 kl. 11:54
Simma längs havsbottnarna utanför Kristinestad utan att hoppa i havet! Under Natur och Miljös sommarturné ”Under den glittrande ytan” är det möjligt. Två dykare har filmat och fotograferat undervattensnaturen här och nu och alla intresserade får ta del av materialet under sommarmarknaden i Kristinestad. Vi vill visa hur mångsidig och vacker undervattensnaturen är längs Bottniska vikens kuster. Barnen får roa sig med mikroskop och undervattendjur, medan de vuxna har en chans att ställa frågor till vår dykande vattenvårdsexpert.
När och var:

Publikevenemang 15.7 kl. 10-16 på Kristinestads sommarmarknad Dykning 12-14.7. Kontakta Lena Avellan för mer information

Vänd utvecklingen – rikta jordbruksstöden rätt

Bottniska viken har länge klarat sig utan blågröna algblomningar som utgör ett gissel längs sydkusten. Tyvärr har Finlands miljöcentral SYKE under de senaste åren rapporterat att följderna av övergödningen börjar bli synliga också längre norrut.

-Nu gäller det att stoppa de diffusa näringsämnesutsläppen i havet.
Utvecklingen måste vändas innan eutrofiering är ett faktum. För då är det betydligt svårare för vattenområdena att åter uppnå god ekologisk status, säger Natur och Miljös vattenvårdsexpert Lena Avellan.

-Jordbruket har en betydande inverkan på havsnaturen. Vattenvård utförs effektivast genom ingrepp på land. Ett mångsidigt odlingslandskap där våtmarker fångar upp näringsämnen och där det finns vårdade skyddszoner är inte bara en gynnsam livsmiljö för olika smådjur; det bidrar också till mångsidiga och levande havsbottnar där fiskar kan finna mat. Natur och Miljö anser att miljöstödet till jordbruket i framtiden bör riktas till åtgärder som gynnar miljön. De finländska miljöorganisationernas ställningstagande till reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
(CAP) kan läsas på vår hemsida http://www.naturochmiljo.fi.

Journalister – kom gärna med då vi dyker!

Vi kommer att dyka nära Kristinestad 12-14.7. Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Journalister följa med då vi dyker. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade.

Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.

Kontaktperson:
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314