vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Se vad som finns under den glittrande ytan i Vasa

12.07.2011 kl. 11:52
Vill du veta hur det ser ut nere på havsbottnarna i Vasas skärgård? Är allt dött eller vimlar det av liv? Natur och Miljö bjuder på en unik möjlighet att upptäcka undervattensvärlden just där du bor eller vistas under sommaren inom projektet ”Under den glittrande ytan”.
Var och när:
Publiktillfälle i Vasklot gästhamn 16.7 kl. 10-16 Dykning utanför Vasa 12-14.7

I juli åker vi ut på turné i skärgården i Svenskfinland. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen på varje ort och visar upp materialet för alla nyfikna. Vi ger alla en möjlighet att ställa frågor till vår dykande vattenvårdsexpert och bjuder samtidigt på upplevelser också för barnen.

Fladorna – biodiversitetens hot-spots
Med bara några grävskopstag kan man i Kvarkens vackra natur förstöra den succession som börjat redan under istiden. Få är medvetna om hur stor mångfald den påtagliga landhöjningen i den här regionen skapar i undervattensnaturen. I Östersjön utgör flador i olika successionsstadier riktiga hot-spots av biodiversitet. De grunda vikarna filtrerar näringsämnen som rinner ut från land. I det grunda vattnet tränger ljuset ända ner till bottnen, vilket gör att hela bottnen kan täckas av unika växtsamhällen. Undervattensväxterna bidrar till att hålla vattnet klart och bottnen stabil. Vattnet i vikarna blir varmt tidigt om vårarna, vilket i kombination med den rikliga växtligheten gör flador till perfekta lekområden för många fiskarter.

Ett stort problem idag är att stränderna är så tätt bebyggda att nya strandtomter med djup strand lämpad för fritidsbåtar är svåra att finna.

-Bekanta dig noga med strandlinjen och tänk på vilka dina behov är innan du köper en tomt. Om du vill ha din båt vid din brygga, så skall du inte köpa en strandtomt längst inne i en grund vassvik, säger Natur och Miljös vattenvårdsexpert Lena Avellan.

Ett typiskt lokalt exempel på en värdefull flada som muddrats är Gammelfladan vid Rönnskär. Här har miljön tagit skada. Enligt Forststyrelsens undersökningar dominerades havsviken av vegetation som är typisk för en flada. Men lokala myndigheter godkände ändå muddringen.

Kontaktperson: Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314