vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Miljöaktionsdagarna – Framtiden nu!

20.10.2011 kl. 11:46
Landets största miljöevenemang för ungdomar inleds den 21 oktober i Karis. Miljöaktionsdagarna – Ympäristötoimintapäivät samlar omkring 140 miljöintresserade från hela landet på Lärkkulla kursgård. Samhällspåverkan och miljöaktivism är temat för evenemanget som Natur och Miljö och Luonto-Liitto arrangerar.
? Vi unga är framtiden. Inom 20-30 år övergår ansvaret för miljön till oss, men redan nu måste vi börja påverka människornas inställning till miljön. Genom att delta i Miljöaktionsdagarna har mina egna åsikter klarnat och jag har lärt mig att fatta beslut som är bättre för miljön, säger Seppo Aalto som är på plats tredje året i rad – nu som arrangör.

Hur kan man då påverka i miljöfrågor? På Miljöaktionsdagarna behandlas påverkan ur olika synvinklar, i nio verkstäder. I verkstaden Miljökonst lär sig deltagarna hur konst kan fungera som en katalysator för förändring. Målsättningen är att skapa ett konstverk som tar ställning till ett konkret miljöproblem: en hotad skog. I verkstaden ”No decisions about us without us” bekantar sig deltagarna med den internationella klimatpolitiken och hur besluten fattas i Finland och gör upp en deklaration om hur ungdomar anser att Finland borde agera för att motarbeta klimatförändringen.

Övrigt program: naturutfärder, en fågelexkursion, ett besök i en vindkraftspark och på en ekogård, improvisationsteater, debattgrupper m.m. På lördag kväll kan ungdomarna låna ”levande böcker”, alltså människor som representerar olika minoritetsgrupper. Vilka fördomar utsätts t.ex. en downshiftare för?

Alla intresserade journalister är välkomna att följa med evenemanget under veckoslutet. Kontakta oss gärna på förhand.

Mer information fås av
projektkoordinator Sebastian Köhler,
sebastian.kohler@naturochmiljo.fi, tfn: 045 329 6220
eller på evenemangets nätsida: www.miljoaktion.fi