vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg

Sibbo storskogs nationalpark bör bli större

21.12.2010 kl. 11:42
Natur och Miljö är missnöjd över att regeringen nöjer sig med att en nationalpark skall grundas endast av de redan skyddade områdena norr om motorvägen.
Visionen om en rejäl nationalpark, som sammanlänkar Sibbo storskog med de värdefulla Natura 2000-områdena söder om motorvägen hotas av planerna på nya omfattande bostadsområden i Östersundom, anser Natur och Miljö.

- Vårt förslag till nationalpark är nästan dubbelt så stort som regeringens, säger Natur och Miljös ordförande Christell Åström. Vi hoppas verkligen att regeringen menar allvar med sina löften om att börja förhandla med Helsingfors stad om markbyte i syfte att kunna utvidga nationalparken. Det är också viktigt att skogsbruket på de privata områdena tar hänsyn till den biologiska mångfalden, påminner Åström.

Natur och Miljö tog redan år 2006 initiativ till att Sibbo storskog skall bli nationalpark. Förbundet hoppas nu att riksdagen ännu före valet skall godkänna nationalparkslagen med tydliga riktlinjer gällande framtida utvidgning.

Byggverksamheten är det största hotet mot områdets unika naturvärden, men också bristfälligt styrd rekreationsanvändning kan skapa slitage. Som nationalpark kan områdets användning planeras och styras så att både människornas och naturens intressen beaktas.

Mera information:
Ordförande Christell Åström, Natur och Miljö, tfn 040 7669179
Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö, tfn 045 2700313