vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Grön Flagg-dagen firas idag med gemenskap och omtanke

02.02.2011 kl. 16:49
Tänk på varandra den andra i andra (2.2) är temat för den nationella Grön Flagg-dagen som idag firas i 277 skolor och daghem i Finland.

Temadagen firas nu för sjätte gången och har blivit en fin tradition i många skolor. Programmet planeras och genomförs av skolorna och daghemmen själva, så det finns många olika sätt att fira på. Här följer några exempel:

- Västankvarns skola i Ingå ordnar en gemensam festmåltid med dikt och sång som underhållning.
- I Västersundom skola i Vanda bygger alla snöskulpturer tillsammans.
- Donnerska skolan och Karleby gymnasium firar dagen med att vara speciellt trevliga och vänliga mot varandra, utan att glömma kökspersonalen, städpersonalen, vaktmästaren och kanslipersonalen.

Grön Flagg-skolorna vill idag lyfta fram vikten av vänliga ord, kramar och gemensamma lekstunder. Att åstadkomma något tillsammans och skapa gemenskap, också utanför den egna skolan eller daghemmet, är ett viktigt värde för Grön Flagg-programmet. En immateriell gåva gläder många och är skonsam för miljön. Republikens president Tarja Halonen är temadagens beskyddare.

Grön Flagg är fostringssektorns miljöprogram som internationellt är känt som Eco Schools. Programmet administreras i Finland av Sällskapet för miljöfostran (SYKSE) och koordineras på svenska av Natur och Miljö r.f.

Finlands 277 Grön Flagg-skolor och -daghem är en del av en stor internationell familj: I hela världen deltar över 35 000 skolor i programmet, med tio miljoner elever. I Finland når programmet över 70 000 barn, ungdomar och vuxna.

Programmet fungerar enligt samma principer i alla länder. Programmets verksamhetsmodell för kontinuerlig utveckling har fått erkännande av bland annat FN:s miljöprogram UNEP. Grön Flagg förutsätter att deltagarna minskar sin miljöbelastning och förverkligar miljöfostran som en naturlig del av den egna vardagen. Barnen och ungdomarna medverkar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.


Tilläggsuppgifter:

Natur och Miljö
Grön Flagg-koordinator Maria Aroluoma, tfn 045 2700 312
gronflagg@naturochmiljo.fi

www.vihrealippu.fi
www.eco-schools.org