vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Fiskgjuse fick ett nytt hem i restaurerad skog

04.08.2011 kl. 10:00
Konkret resultat av vårt skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna i Vörå.

- I år häckade en fiskgjuse i det konstgjorda bo vi byggde för två år sedan och vi kunde konstatera att den fått två ungar, berättar lägerchef Ralf Wistbacka nöjt. Skogsrestaureringslägret ordnas nu för fjärde året i rad och är ett samarbete mellan Natur och Miljö, Forststyrelsen och Oravaisnejdens Naturvetarklubb.

Tack vare det fina vädret har lägerdeltagarna kunnat vara extra effektiva i år. Saldot restaurerad skog uppgår till ca 18 ha, samtliga på statliga naturskyddade områden. Ännu ska holkar för knipor och skrakar sättas upp.

Beslut om skydd av Mickelsörarna fattades 1989. En del av området består av tallplanteringar. Genom skogsrestaurering försöker man påskynda utvecklingen till en skog med naturligare karaktär. På restaureringslägret har planterade tallar fällts för att skapa gläntor i skogen, som blir jaktmarker för t.ex. trollsländor. Gläntorna ger lövträd och gran en möjlighet att växa upp till en mångsidig blandskog. De fällda tallarna lämnas kvar för att öka mängden död ved. Många insekter gynnas eftersom de lever på död ved, vilket i sin tur gynnar insektätande fåglar. Tallar i anslutning till gläntan ringbarkas för att ge upphov till stående död ved.


Mera information:

Ralf Wistbacka, lägerchef, tfn 050 5166817
Camilla Ekblad, miljövårdschef, Natur och Miljö, tfn 045 2700316
Jouni Elonen, planerare, Forststyrelsen, tfn 040 8397731