vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter ismossa.jpg

Under den glittrande ytan i Korpo

18.07.2011 kl. 11:22
Kom och se hur havsbottnarna ser ut i skärgården utanför Korpoström. Skärgårdshavets labyrint av öar och skär döljer en ännu större variation under ytan. Är allt dött här eller vimlar det av liv?

Natur och Miljös skärgårdsturné ”Under den glittrande ytan” har åkt via Nyland och Österbotten och har nu nått Korpo. Två dykare filmar och fotograferar undervattensnaturen på varje ort och visar upp materialet för alla nyfikna.
Vår dykande vattenvårdsexpert svarar på frågor och barnen får med hjälp av mikroskop upptäcka vem som bor på bottnarna.

När och var:
Publiktillfälle 25.7 kl. 10-16 i Skärgårdscentret i Korpoström
Dykning i Korpo och Nagu 21-24.7

Hur det borde vara
Ett plask och du är nere under den glittrande ytan. Följ med våra dykare förbi de klargröna algerna, nedåt mot blåstångsbältet på en till sju meters djup. I skärgårdshavet kan man få se meterhöga tångruskor med stora gasblåsor i skyddade havsvikar och små tångruskor utan bubblor vid öppna stränder. Här myllrar det av ryggradslösa djur som utgör mat för småfiskarna som finner skydd bakom tångruskorna. Dyk nedåt: Snart tränger sig bara det blå ljuset ner på djupet. Här kan bara rödalger överleva. Nedåt, nedåt. Efter 15-30 meter försvinner all växtlighet och bottnarna täcks bara av djur. En matta av blåmusslor breder ut sig. Bland polypdjur, som är släkt med korallerna, ligger tånglakarna och spanar efter mat.

Sandbottnar kan verka livlösa, men skenet bedrar. I sanden gömmer sig musslor och snäckor och otaliga maskar som gräver gångsystem i sanden. Under den glittrande ytan finns en fascinerande värld vi inte känner till, men riskerar att förstöra.

Hur det är
Blåstången hotas av eutrofieringen. Både de blågröna algblomningarna och de giftfria trådalgerna skadar blåstången. Trådalger kan snabbt ta upp näringsämnen och växa sig långa. De sköra trådarna kan efter att de slitits loss från andra bottnar antingen fästa sig vid blåstången eller lägga sig som en matta ovanpå blåstången. Trådalgerna täcker in blåstången som behöver solljus för att leva. Trådalgssjoken gör också att vågorna lättare kan rycka upp blåstången från sitt fäste.

Döda bottnar breder ut sig i Östersjön, både i de djupa sänkorna i egentliga Östersjön och inne i skärgården. Övergödningen gör att stora mängder dött växtmaterial sedimenteras på bottnarna. Bakterier som bryter ner växtmaterialet förbrukar syret som är livsviktigt för bottendjuren. Då de försvinner dör bottnarna. En ond cirkel är i gång. Den kemiska processen i sedimenten svänger. I stället för att binda näringsämnen som fosfor, så
frigörs de, vilket förvärrar övergödningen.

Vad vi alla kan göra
De döda bottnarna kan återhämta sig. Och framför allt kan vi hindra att de blir allt
fler.
- Kissa inte i havet, för det är ypperlig näring för algerna. Eutrofierat vatten är grumligt, vilket innebär att t.ex. blåstången inte kan leva på lika stora djup som för några decennier sedan. Blåstångens livsutrymme krymper då trådalgerna tar över vid ytan och ljuset inte mer kan tränga ner på djupet”, säger Natur och Miljös vattenvårdsexpert Lena Avellan.

Det är mycket viktigt att allt avloppsvatten i skärgården renas. Kommunala reningsverk måste dimensioneras så att de kan rena allt avloppsvatten, också då belastningen är som störst under sommarmånaderna. Att algerna också kan ta upp näringsämnen effektivast under denna tidsperiod gör det ytterst viktigt. Stugägare som inte har kommunalteknik skall också behandla avfall från torrtoaletten på rätt sätt. En komposterande och separerande toalett gör avfallet lättare att hantera. Gräv alltid ner det komposterande materialet åtminstone 30 meter från strandlinjen. Tänk också på att humanurin är ett mycket rent gödselämne, späd ut det 1:4 och använd som kvävegödsel i dina odlingar.

Journalister: Kom med då vi dyker
Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Vi kommer att dyka i Skärgårdshavet 21-24.7. Journalister får gärna följa med dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med fältarbetet.

Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.

Kontaktperson:
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314, lena.avellan@naturochmiljo.fi