vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Hur mår havsbottnarna i småbåtshamnarna?

28.07.2011 kl. 11:13
Hur ser havsbottnarna ut efter en båtsemestersäsong? Natur och Miljös populära sommarturné i Svenskfinland avslutas den 28.7 i Nagu. Turnén ”Under den glittrande ytan” har besökt Nyland, Väståboland och Österbotten och har omkring 1500 besökare en unik möjlighet att upptäcka en okänd värld.

Två dykare har filmat och fotograferat undervattensnaturen på varje ort och visar nu upp materialet för alla nyfikna. Kom och träffa vår dykande vattenvårdsexpert. Barnen får bekanta sig med undervattensdjur.

När och var:
Publiktillfälle i Nagu gästhamn 28.7 kl. 10-16
Dykning i Nagu och Korpo: 21-24.7

Plums in i Nagu hamnbassäng
Natur och Miljös dykare gör en inventering av bottnen i hamnbassängen i Nagu, för att visa hur mycket som trillar över bord och vilken effekt kraftig båttrafik har på undervattensnaturen. Muddring av hamnar och farleder, samt den konstanta turbulensen från propellrar gör sedimenten på bottnen instabila och vattnet grumligt. Sedimenten i småbåtshamnar innehåller fortfarande höga halter av TBT och olika metaller som härstammar från båtbottenfärger. Dessa miljöskadliga ämnen sprider sig också utanför hamnarna och anrikasi både undervattensdjur och -växter.

Sjövett
Bland båtfararna finns det fortfarande många som inte tar hänsyn till den känsliga skärgårdsmiljön de njuter av under sommaren. Nedskräpning fortfarande ett stort problem och många som rör sig på ytterskären tänker inte på hur skadligt det kan vara för den låga växtligheten att bli påtrampad. Vatten leder ljud bättre än luft. Varje dykare vet att också små båtar hörs på mycket långt avstånd. Både fiskar och däggdjur påverkas av undervattensbullret. När man njuter av innerskärgården skall man minimera både buller och svallvågor för att minimera erosionen och andra skadeverkningar.

Stugvett
Semesterfirare på sina stugor uppmanas framför allt att se till att avloppsvattnet inte rinner ut i skärgården. Det är viktigt att den som har utedass gräver ner massan på långt avstånd från vattenlinjen. Det finns många komposterande toalettlösningar att välja emellan och om man vill minimera volymen av materialet som måste behandlas i efterhand kan man också använda sig av modeller där urinen avdunstar. Människourin som separeras i toalettstolen är ypperlig kvävegödsel för trädgårdslandet eller blombänken utan desto vidare behandling. Kom bara ihåg att späda ut den med vatten!

Journalister: Följ med då vi dyker
Vi kommer att dyka i Nagu och Korpo skärgård 21-24.7. Fältarbetet påverkas av väderförhållandena. Journalister får gärna följa med under dykningarna. Kontakta oss i god tid om ni är intresserade av att följa med ut i fält
Vi delar gärna med oss av både undervattensbilder, -video och ljudspår som får användas fritt, men behöver få veta i vilket format ni vill ha dem minst en dag i förväg och också om ni vill få materialet på DVD eller om ni hämtar en egen extern hårdskiva.

Kontaktperson:
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, tfn: 045 2700 314,