vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Naturskolan Uttern fick stort miljöpris

25.01.2011 kl. 22:28
Naturskolan Uttern har i dag tilldelats Västra Nylands miljöpris. Natur och Miljö är tacksam över det värdefulla priset på 10 000 euro, som delas ut av Sophie von Julins Stiftelse i samarbete med tidningen Västra Nyland.

Verksamhetsledare Bernt Nordman är glad över att priskommittén i år har valt att uppmärksamma miljöfostran för barn och unga.

-På Naturskolan Uttern vill vi ge barnen starka och positiva naturupplevelser. Våra naturskollarare väcker och stöder barnens intresse för naturen. Det man känner till och känner för vill man också värna om, säger Nordman.

Naturskolan Uttern är Finlands äldsta naturskola. Den grundades år 1986 av Natur och Miljö, som fortfarande driver verksamheten. Naturskolan Uttern är den enda svenskspråkiga naturskolan i Västra Nyland.

Naturskollärare Anna Idman hälsar alla daghem och skolor i västra Nyland hjärtligt välkomna till Naturskolan Uttern.

Mera information:
Bernt Nordman, verksamhetsledare, tfn 045 2700313
Anna Idman, naturskollärare, tfn 050 4629947


Sophie von Julins Stiftelse och prismotiveringarna för årets, samt tidigare års miljöpiris.

Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordmans tal på utdelningen av Västra Nylands miljöpris 2010 den 25 januari 2011.

Mina damer och herrar,

Naturskolan Uttern är Finlands äldsta naturskola. Den grundades år 1986 av Natur och Miljö, som fortfarande fungerar som huvudman för naturskolan, som har sin fasta verksamhetspunkt på Åvikhemmet i Sjundeå. Vi på Natur och Miljö är mycket stolta över det som under 25 års tid har åstadkommits på Naturskolan Uttern. Det känns oerhört fint att här i dag ha äran få ta emot Västra Nylands miljöpris som en erkänsla för det värdefulla och långsiktiga arbetet, som otaliga personer under årens lopp har bidragit till.

Långt in på 1990-talet riktade sig naturskolan till daghem och skolor i hela Svenskfinland. Under 2000-talet, i takt med att nya naturskolor har grundats runtom i landet, har Naturskolan Uttern börjat fokusera allt mera på västra Nyland. Som en del av denna process har vi för några år sedan börjat erbjuda skolor i regionen så kallad fadderklassverksamhet, där samma elevgrupp deltar i flera naturskoldagar under läsåret.

Naturskolans viktigaste målgrupp är barn. Vi vill stöda miljöfostran i daghem och skolor genom att erbjuda möjligheter till uteundervisning i naturen som är det bästa tänkbara klassrummet. Våra naturskollärare försöker ge barnen starka och positiva naturupplevelser. De väcker och stöder barnens intresse för naturen och hur vi människor påverkar den. De arbetar också med att fortbilda och inspirera lärare att själva utnyttja utepedagogik i sin vardag med barngrupper. Vi tycker att varje barn skall ha rätt till minst en naturskoldag per läsår, och Naturskolan Uttern kan inte själv stå för allt detta.

Det man känner till och känner för vill man också värna om. Ett djupt naturförhållande är en stark grund för större miljöhänsyn i vardagen. Därför har Natur och Miljö i många år haft miljöfostran som ett tyngdpunktsområde. På Naturskolan Uttern arrangerar Natur och Miljö också barnläger. En av mina egna tidigaste kontakter med Naturskolan var sommaren 1994, då jag fungerade som lägerledare på ett miljödetektivläger. Jag kan intyga att barnens nyfikenhet för naturen är oändlig - bara de får en chans.

Verksamheten vid Naturskolan Uttern sköts i dag av en heltidsanställd naturskollärare. På årsnivå deltar omkring 2000 barn och några hundra vuxna i naturskolundervisningen. Verksamheten är helt beroende av kommunernas vilja och förmåga att finansiera besöksavgifter samt av årliga understöd från privata fonder och stiftelser. Naturskolan lever sparsamt, men Natur och Miljö har de senaste åren kunnat lita på att det på många håll finns beredskap att stöda verksamheten. Prissumman på 10 000 euro kommer att kunna användas till att utveckla verksamheten på längre sikt. Till våra framtidsvisioner hör att erbjuda program för lägerskolor och att hitta nya undervisningsområden i andra delar av Västra Nyland.

Med dessa ord vill jag å Natur och Miljös vägnar rikta ett stort tack till Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse för detta värdefulla pris. Jag vill samtidigt passa på att hälsa alla daghem och skolor i västra Nyland hjärtligt välkomna till Naturskolan Uttern.