vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Stig Johansson ny ordförande för Natur och Miljö

09.04.2011 kl. 14:26
Stig Johansson har idag valts till ny ordförande för Natur och Miljö under förbundskongressen på Naturskolan Uttern i Sjundeå. Johansson efterträder Cia Åström som har lett förbundet i tre år.

- Vi måste arbeta för att bryta ner väggarna till de små boxar där klimatmänniskor, naturmänniskor, privata företag och beslutsfattare har isolerat sig, säger Johansson. Samarbete gynnar alla.

Stig Johansson anser att Natur och Miljö skall vara en brobyggare som arbetar för att naturens kapital integreras i vårt ekonomiska tänkande.

Stig Johansson är agroforst-doktor och arbetar som regiondirektör för naturtjänsterna på Forststyrelsen. Johansson har en lång erfarenhet av naturskydd och naturskyddsområden, skogsbruk och bruk av naturresurser i Finland, Europa och i tropikerna. Han har bott och jobbat som expert i Afrika i över 10 år, är medlem i ledningsgruppen för skyddsområdeskommissionen i den Internationella Naturskyddsunionen, IUCN och representerar Finland i arbetsgruppen för naturskydd, friluftsliv och kulturmiljöer inom Nordiska Ministerrådet.

Under förbundskongressen slogs även Natur och Miljös treårsstrategi fast. Nya fokusområden är Jordbruk, skogsbruk och fiske.
Primärnäringarna är ett område där det under de närmaste åren kommer att fattas många viktiga beslut, med långtgående följder.

- Vi vill fokusera på nyttan av naturhänsyn, förklarar ordförande Stig Johansson. Det är viktigt att alla också inser vilka kostnader förlusten av naturens mångfald medför inom olika sektorer i samhället.

Natur och Miljö är en oberoende, ideell miljöorganisation som finner lösningar och inte bara ser problem. Gedigen sakkunskap är vårt trumfkort. Vi visar barnen vägen till naturhänsyn, ger utlåtanden, deltar i debatten och erbjuder information åt både beslutsfattare och allmänheten - på svenska.


Mera information:
Stig Johansson, ordförande, Natur och Miljö, tfn 040 545 7315
Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, tfn 045 2700 313