vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Att rädda världen är en barnlek

23.05.2011 kl. 23:00
I år får rekordmånga skolor och daghem i Finland hissa Grön Flagg.
Sällskapet för miljöfostran har beviljat den internationella utmärkelsen för miljöfostran, Grön Flagg, till 101 skolor och daghem i hela Finland. Av dem är 14 svenskspråkiga.

Grön Flagg har i år över 270 deltagare i Finland, vilket innebär att verksamheten når ut till över 75 000 barn, ungdomar och vuxna. En tredjedel av dem som nu flaggar är med för första gången.

- Det är roligt att se hur barnen engagerar sig för att förbättra världen. Natur och Miljös dröm är att miljöhänsyn bli en del av vardagen i varje skola och varje daghem, säger Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg.

Grön Flagg-deltagarna gör själva upp målsättningar och planer för sin verksamhet. Med olika metoder integrerar skolorna och daghemmen miljötänkandet och miljöfostran i sin vardag. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt planerar, fattar beslut och utvärderar verksamheten. Deltagarna jobbar projektvis med olika Grön Flagg-teman som energi, minskning av avfall, närmiljö och vatten.

 

Mindre avfall

Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har jobbat tillsammans för att minska skolornas avfallsmängder. Eleverna har bland annat målat popkonsttavlor med gröna uppmaningar, åkt på studiebesök till Ekorosk i Jakobstad och gjort en film om Grön Flagg och hållbar utveckling. Under året har skolorna lyckats minska rejält på mängden mat som slängs bort och har sparat kopieringspapper.

 

Spara energi

Bemböle skola i Esbo valde energi som sitt första tema. Under året har eleverna lärt sig mera om energi och hur man kan spara elektricitet. Skolan har bland annat ordnat en elfri dag, sänkt innetemperaturen, uppmanat alla att komma till skolan till fots och gått en tipsrunda med energifrågor.

Svenskspråkiga skolor och daghem som beviljades Grön Flagg i vår är:
Bemböle skola, Esbo
Daghemmet Fågelsången, Esbo
Daghemmet Skogsgläntan, St Karins
Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium, Karleby
Drumsö lågstadieskola, Helsingfors
Helsinge Skola, Vanda
Källhagens skola och Virkby gymnasium, Lojo
Kökar grundskola, Kökar
Lovisa Gymnasium, Lovisa
Månsas lågstadieskola, Helsingfors
Pernå kyrkoby skola, Lovisa
Sjundeå svenska skola, Sjundeå
Sävträsk skola, Lovisa
Vasa övningsskola (F-9), Vasa

Grön Flagg är ett miljöprogram för skolor och daghem, som internationellt är känt som Eco Schools. Programmet fungerar enligt samma principer i alla länder. Finlands Grön Flagg-skolor och -daghem är medlemmar i en stor internationell familj: Globalt sett har programmet över 35 000 deltagande skolor, med tio miljoner elever. I Finland administreras Grön Flagg-programmet av Sällskapet för Miljöfostran (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura). Natur och Miljö upprätthåller programmet på svenska.

 

Tilläggsinformation:

Natur och Miljö

Maria Aroluoma, koordinator för Grön Flagg
Tfn (045) 2700 312
E-post: maria.aroluoma@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
www.ymparistokasvatus.fi
www.vihrealippu.fi