vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Följ med då våren vaknar upp!

24.02.2011 kl. 23:37
Ännu är det snöigt och kallt, men dagarna håller på att bli längre och ljusare. Snart är det dags att börja rapportera om de första vårtecknen.

Kampanjen ”Följ med våren” inleds i mitten av mars. Vem som helst kan delta i "Följ med våren" genom att fylla i en särskild blankett. Förutom de årligen återkommande 42 standardarterna observeras vissa temaarter varje år. Sedan år 1961 har Luonto-Liitto följt med vårens uppvaknande och tusentals observationer har samlats in av naturintresserade i hela landet. Natur och Miljö har i sju år ansvarat för kampanjens svenskspråkiga utförande. Observationerna dokumenteras vid Naturhistoriska centralmuseet och kan användas bl.a. till att bedöma hur klimatförändringen påverkar naturen i Finland.

FN har utsett år 2011 till det internationella skogsåret. Därför vill också ”Följ med våren” fästa uppmärksamhet vid skogarna och deras tillstånd. En allt för liten del, endast cirka fem procent, av Finlands skogsareal är skyddad idag. Enligt internationella mål borde procenten skyddad skog vara minst sjutton. Det finns ännu fina skogsområden kvar, trots att många skogar under en längre tid har blivit kraftigt påverkade av skogsbruk. I projektet ”Följ med våren” uppmuntras alla till att göra utflykter i sina närskogar.

I enlighet med skogstemat gäller det i år att bl.a. följa med när asplöven spricker ut, när vårfrylen blommar och när grönsångaren anländer till Finland.

Blanketter kan beställas av Natur och Miljö, tfn 09-612 22 90, kansliet@naturochmiljo.fi Det går också att skriva ut en blankett som hittas på webbsidan www.naturochmiljo.fi eller att fylla i en elektronisk blankett på adressen http://www.hatikka.fi/kevatseuranta/sv.php.

”Följ med våren” går ut på att notera dels datum, då man ser en art första gången under våren och dels hur talrikt de olika arterna förekommer medan våren framskrider. Antalet individer observeras under sju fastslagna våruppföljningsveckoslut som i år är: 12-13.3, 26-27.3, 9-10.4, 23-24.4, 7-8.5, 21-22.5 och 4-5.6.

Det lottas ut två presentkort á 100 € till butiken Retkiaitta bland alla som deltar i "Följ med våren". YLE:s Aamu-tv uppmärksammar kampanjen och ger ett sammandrag av de elektroniskt returnerade observationerna klockan 7.45 varje torsdag efter våruppföljningsveckosluten. Fotografier med koppling till våruppföljningen kan skickas till Finlands naturskyddsförbunds webbsida www.ikkunasuomenluontoon.fi