vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Avvikande åsikt om ändringar i Landsbygdsprogrammet

17.11.2015 kl. 15:29
Miljövårdschef Anne Antman lämnade den 17.11.2015 en avvikande åsikt till kommittén för uppföljning av Landsbygdsprogrammet.

Seurantakomitean kokoukseen 17.11.2015

Eriävä mielipide

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 ohjelmamuutosesitykseen, joka koskee ympäristökorvauksien rajauksia (Liite 1, kappale 6)

En voi hyväksyä ohjelman ympäristökorvauksien ehdotettuja rajauksia.

Edellisten Maaseudun kehittämisohjelmien ongelmana on ollut, etteivät ne ole motivoineet viljelijöitä tehokkaisiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi perustamaan suojavyöhykkeitä tai viljelemään kerääjäkasveja. Monivuotisen valmisteluprosessin kautta uudesta ohjelmista tuli tältä osin selvästi toimivampi. On erittäin huonoa ympäristöpolitiikkaa tehdä näin raju leikkaus korvauksiin tässä tilanteessa, jossa viljelijät ovat vihdoinkin sitoutuneet toteuttamaan ympäristötoimenpiteitä.

Vaihtoehtoisia tapoja pysyä budjettiraamissa löytyy varmasti. Ympäristöjärjestöt ovat alusta asti esittäneet, että rahoituksen painopistettä tulisi siirtää Ravinteiden tasapainoinen käyttö -toimenpiteestä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tuovat varsinaisia ympäristöhyötyjä. Ehdotettuun pakettiin sisältyy 90 miljoonan lisärahoitus maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) maatalousinvestointien rahoitukseen. Osa tästä rahoituksesta voitaisiin käyttää suurempia ympäristöhyötyjä tuovien ympäristökorvauksien rahoitukseksi. Näin varmistettaisiin ohjelman suunniteltu ja tasapainoinen toteuttaminen.

Jos leikkauksia pitää tehdä, niitä tulee kohdentaa saatavien ympäristöhyötyjen perusteella eikä leikkaamalla ”tasapuolisesti” kaikilta, kuten nyt esitetään. Mahdollisuutta perustaa suojavyöhykkeitä rajoitetaan eniten. Suojavyöhykkeitä on ilmoitettu paljon tänä vuonna. On syytä epäillä, ettei niitä ole perustettu ympäristökuormituksen vähentämisen kannalta kaikista tärkeimmille lohkoille. Sen sijan että rajoitetaan kaikkien mahdollisuuksia perustaa suojavyöhykkeitä, pitäisi määritellä niille tarkat kohdentamisalueet.

On myös tärkeää varmistaa, että sopimuksia kosteikkojen hoidosta ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta voidaan tehdä tulevina vuosina.

Haluan korostaa, että osa ehdotetuista Maatalousinvestointien edistämiseen (Liite 1, Kohta 5) liittyvistä muutoksista ovat mielestäni ympäristönsuojelun kannalta myönteisiä, mutta heikennykset ovat niin vakavia, ettei koko pakettia tule hyväksyä. Puutteelliseen valmisteluun viittaa myös se, että kokousaineistossa on ristiriitaisia lukuja (esim Lietelannan sijoittaminen peltoon).

Ympäristökorvauksia valmisteltiin monen vuoden ajan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. En voi hyväksyä sitä, että ympäristökorvauksia rajataan näin rajusti ilman laajaa julkista keskustelua ja perusteellisia vaikutusten arviointeja.

Anne Antman, miljövårdschef, Natur och Miljö rf