vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Miljöministern får ett tufft jobb

27.05.2015 kl. 17:36
Det finns stora risker med fokusområdena i det strategiska programmet för Sipiläs regering. Bioekonomi som bygger på förädling av förnyelsebara naturresurser kan skada naturen. Målsättningen att öka skogsavverkningen med 15 miljoner kubikmeter i kombination med enbart frivilligt naturskydd leder till allvarliga problem för naturens mångfald.
Natur och Miljö är mycket oroad över att regeringen börjar montera ner den starka miljölagstiftningen som skyddar naturen och människornas hälsa. När regeringen lovar att inte tillföra näringsidkarna nya kostnader, att luckra upp normer och att underlätta tillståndsförfarandet kan resultatet vara flera Talvivaarakatastrofer, varnar Natur och Miljö.
En gemensam minister för trafik, markanvändning och miljövård är en bättre lösning än många andra modeller som diskuterades före och efter valet. Den nya ministern måste prioritera miljöperspektivet, tycker Natur och Miljö. Regeringsprogrammet ger inte mycket ryggstöd, så det hänger på personen om det sker eller inte.

Natur och Miljö är nöjd över att regeringen vill satsa på att tillsluta näringsämneskretsloppet. Regeringen vill ta tillvara biomassa och näringsämnen i gödsel och slam från avloppsreningsverk.

Det här har vi jobbat för i flera decennier, säger verksamhetsledare Bernt Nordman.

Natur och Miljö förespråkar modellen att först utvinner biogas och sedan använda restprodukterna som näring på åkrarna. Genom att hantera gödsel rätt kan man undvika att vattendragen övergöds.

 

Mera information:

Bernt Nordman, verksamhetsledare, 045 2700313