vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Kom till barnens Österjöprotest!

22.05.2015 kl. 14:47
När: tisdagen den 26.5 kl. 15-17.30
Var: Narinkens torg i Helsingfors
Nu är det dags att lyssna på barnen. På tisdagen ordnas Barnens Östersjöprotest på Narinken i Helsingfors. Evenemanget är höjdpunkten för protesten som har pågått hela våren, både i skolor och daghem, men också virtuellt på www.itamerenlapset.fi/sv/.

På Narinken har barnen ordet, beslutsfattarna får lyssna och agera. Under protesten överräcker barnen en kravlista åt representanter för regeringspartierna. Listan baserar sig på barnens frågor, tankar, teckningar, animationer och sånger som de skapat under vårens lopp. Vi har bjudit in representanter från alla riksdagspartier så att deltagarna har möjlighet att diskutera med beslutsfattarna. Silvia Modig (V), Eva Biaudet (SFP), Johanna Karimäki (Gröna), Kai Mykkänen (Saml) och Eerikki Viljanen (C) har tackat ja till inbjudan.

Östersjöprotesten bjuder också på musik, program på scenen och aktiviteter på torget. För underhållningen svarar Satin Circus och Sås och Kopp. På torget får barnen försöka känna igen fiskar, delta i ett lotteri, skriva sina tankar om Östersjön på önskeväggen, kika på vattenprov med hjälp av mikroskop och delta i skräpmetning. Vi bjuder på kaffe och saft.

Vi hoppas att protesten leder till ökade insatser för skyddet av Östersön!

I Barnens Östersjöprotest deltar Natur och Miljö och Luonto-Liitto som arrangörer. Helsingfors stad, Håll skärgården ren r.f., John Nurminen stiftelse och Centralförbundet för fiskerihushållning medverkar också. Ålandsbanken är huvudsponsor för evenemanget. Langø, Otava och Robert’s Coffee stöder Barnens Östersjöprotest.

 

Program:
15.00 Välkomsthälsning. Tobias Zilliacus och Stella Lilljeström, konferencierer för dagen
15.10 Hur mår Östersjön? Seppo Knuuttila Specialforskare, SYKE och Lotta Ruokanen, koordinator för Östersjöutmaningen
15.30 Sås och Kopp
16.00 Barnens Östersjöprotest: Vilka är barnens slutsatser och krav? Lista på kravför ett renare hav överräcks till den nya regeringen, representerad av riksdagsledamot Eerikki Viljanen (C).
16.15 Protestaktion – en blå våg för ett renare Östersjön
16.30 Musik med Petter Korkman
Riksdagsledamöterna svarar på deltagarnas frågor om Östersjön och miljön mellan klockan 16-16.30.
17.00 Satin Circus
17.20 Barnens Östersjöprotest avslutas med sång av Barnkörerna Galante och Tähtisumu

Kontaktpersoner:
Erika Weckström, projektledaren, 044 5006719,
Bernt Nordman, Natur och Miljös verksamhetsledare,  045 2700313