vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Skogsfolkets hälsning till regeringsförhandlarna: Skydda miljöministeriet!

19.05.2015 kl. 14:51
Onsdagen den 20.5 kommer välbekanta djur att samlas utanför statsrådets festlokal Smolna för att fira den unika finländska naturen. Men hur länge har den finländska naturen orsak att fira? Övergår karnevalen i en begravningsprocession till minnet av miljöministeriet?

Miljöorganisationerna vill försäkra sig om att regeringsförhandlarna ser till att också kommande generationer kan leva i en sund och trygg miljö.

Greenpeace, Finlands naturskyddsförbund, Jordens vänner, Birdlife, Natur och Miljö och Luonto-Liitto önskar att den nya regeringen i sitt program skall förbinda sig till att stoppa utarmningen av naturen, förbättra vattenkvaliteten, hålla fast vid ett självständigt miljöministerium med en minister som endast sköter miljöärenden, skydda de fritt strömmande älvarna och restaurera forsar i enlighet med strategin för fiskvägar. För att synliggöra de här och andra miljöpolitiska mål har miljöorganisationerna bjudit in naturskyddsikoner för att träffa regeringsförhandlarna - öga mot öga.

Det färgglada och musikaliska jippot börjar kl. 7:30 och varar i cirka en timme.

Naturen behöver beskyddare – kom med!

 

Mera information:

Sini Harkki, Greenpeace Finland, 050 582 1107

Eero Yrjö-Koskinen, verksamhetsledare, Finlands naturskyddsförbund, 050 347 8778

Leena Kontinen, viceordförande, Jordens vänner, 044 204 0834

Aki Arkiomaa, verksamhetsledare, BirdLife Finland, 040 547 6175

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, 045 2700313

Heta Hyvärinen, verksamhetsledare, Luonto-Liitto, 044 020 0137