vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter bjorktrast.jpg

Natur och Miljö fick ny ordförande

12.04.2015 kl. 14:10
Marinbiolog Jan Ekebom valdes idag till ordförande för Natur och Miljö. Han efterträder Jonas Biström som flyttade utomlands och avgick. Ekebom är en erfaren miljöexpert som idag arbetar med att koordinera det marina naturskyddet vid Forststyrelsens naturtjänster.

- Vi är på väg in i en tid då miljöförstöringen ökar betydligt. Vår tid påminner om 1960- och 1970-talets nedskräpningsdecennier. Då var grundorsaken okunskap. Men idag vet vi vad följderna kan bli, men förstör ändå. Det här är moraliskt helt förkastligt, anser Ekebom och ger Talvivaara som ett exempel.

Pengarna tryter, företag går i konkurs och alla är tysta tills miljöförstöringen är så stor att det inte går att förtiga problemen längre. Men då är det för sent att agera. Samtidigt dras det in på pengar inom miljöförvaltningen och övervakningen minskar.

- Natur och Miljös och alla medborgarorganisationernas roll blir därför allt viktigare, både som alarmklockor och som sakkunnigorganisationer. Vi skall inte bara överta myndigheternas ogjorda uppgifter, säger Ekebom.

Enligt Ekebom är Natur och Miljös styrkor kunskap och entusiasm och han applåderar satsningen på miljöfostran – särskilt barnens Östersjöprotest och de tvåspråkiga sommarlägren, Natur och Språk. Samtidigt gäller det att sänka tröskeln för att vuxna ska komma med i organisationen.

- Det gäller att entusiasmera folk! Parallellt med att vi nu startar klimatkampanjen Framstegen måste vi se tillbaka på våra rötter och satsa på att locka folk ut i naturen, tycker Ekebom.    

Jan Ekebom är uppvuxen i Borgå. Han är hydrobiolog från Helsingfors Universitet, men har sedan dess arbetat som marinbiologi. Under sin karriär har han jobbat inom miljöförvaltningen med marina miljö- och naturskyddsfrågor vid Finlands miljöcentral, Forststyrelsens Naturtjänster, EU-kommissionen som nationell expert. Ekebom har även varit ordförande för flera arbetsgrupper, bland annat Östersjökommissionens (HELCOM:s) habitatgrupp och har suttit i styrelsen för Miljöspecialisternas centralförbund och Skärgårdsmiljöstiftelsens styrelse och har representerat Natur och Miljö i Delegationen för vattenärenden.   

 

Kontakt

Jan Ekebom: tfn: 040 563 7782

ordforande(at)naturochmiljo.fi