vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Debattartiklar

Klarhet i avloppsreningen

Lena Avellan
12.09.2011 kl. 10:39

Skogscertifiering: Enighet om ny FSC-standard

Text: Bernt Nordman
01.02.2011 kl. 13:35

Vi vill att Östersjön ska bli renare

Lena Avellan
22.06.2010 kl. 12:29

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59
"Vi tycker att alla skol- och förskolebarn i Finland tillsammans ska planera en protestdag för att vuxna ska förstå att de måste göra något för att skärgården ska bli räddad."
Så skrev syskonen Vera och Isak Meriläinen i sin insändare i Hufvudstadsbladet i fjol, och nu blir deras uppmaning verklighet. De här unga miljökämparnas vädjan har vuxit till ett projekt, Barnens Östersjöprotest – Lasten Itämeriprotesti. Alla barn och unga som i likhet med Vera och Isak vill att Östersjön ska bli renare, så att man kan simma i havet sommaren igenom, kan delta.

Barn och unga berörs av att Östersjön är förorenad, men deras röster hörs sällan i debatten om skydd av Östersjön.  Barnens Östersjöprotest vill ändra på det här missförhållandet genom att ge barnen rum och möjlighet att uttrycka sig.

Under våren pågår protesten på nätet.

- Kom med alla barn! Skicka in t.ex. teckningar, foton, videohälsningar, frågor till politiker eller sånger. Vi samlar dem på projektets hemsida www.ostersjobarnen.fi. Och sammanställer en kravlista som skickas till den nya riksdagen, berättar projektledare Erika Weckström.

Målsättningen är att få politiker och andra ansvariga vuxna att ta krafttag för att Östersjön ska bli renare.

Projektet erbjuder skolbesök av Östersjöambassadörer som berättar för eleverna om läget i Östersjön och inspirerar barnen till att komma med och påverka. Vi erbjuder hjälp åt klasser i att skriva egna sånger om Östersjön. Projektet riktar sig i första hand till skolor och förskolor, men också enskilda barn är varmt välkomna att delta!

Barnens Östersjödemonstration – Lasten Itämeriprotesti förverkligas av Natur och Miljö r.f. Projektet har kommit igång med bidrag av en privatperson och ett understöd av Ålandsbanken, men mera finansiering behövs. Projektet är tvåspråkigt.

Vera och Isak berättar gärna mera om sitt initiativ!

 

Kontakter:
Projektledare Erika Weckström  tel. 044 500 6719