vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg

Klimatförhandlingarna behöver vår hjälp

14.12.2014 kl. 12:08
Politikerna har återigen underpresterat i klimatförhandlingarna. Nu måste vi, medborgare, ta saken i egna händer. Därför startar Natur och Miljö en klimatkampanj efter årsskiftet.

- Kom med i kampanjen. Vi kan ändra på världen. Genom göra klimatvänliga val och berätta om dem, bygger vi en gemenskap, en rörelse, och ser vad som borde förändras i samhället. Om vi tar steget först följer politikerna efter, säger Jonas Biström, ordförande för Natur och Miljö.

 

Finland kan vara en föregångare i klimatpolitiken om vi alla arbetar för det. Ett gott exempel är det bästa sättet för Finland att påverka förhandlingarna.

 

I dag avslutades de internationella klimatförhandlingarna I Lima, Peru. Förhoppningarna var att mötet skulle föra länderna närmare varandra för att möjliggöra ett bindande internationellt klimatavtal i Paris om ett år. I Lima diskuterades bl.a. möjligheten till helt utsläppsfri värld år 2050. Besluten i Lima var urvattnade och otillräckliga.

 

Mera information:

Jonas Biström, ordförande

tfn: 0440216668