vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Myrskyddsprogrammet försinkas

03.12.2014 kl. 15:49
Idag sammankallade Miljöminister Grahn-Laasonen intressenter till en diskussion om myrskyddsprogrammet med fokus på frivillighet. Dock vägrade ministern att ge en tidtabell för när den förnyade beredningen av myrskyddsprogrammet förväntas vara färdig. Natur och Miljö kräver att ministern ger besked om tidtabellen.

Markägarna bör höras omedelbart och processen kring skyddet av statens marker bör starta direkt. Om ministern nu tar tag i detta kan skyddsprogrammet genomföras före nästa val. Om ministern fortsätter att skjuta upp ärendet kommer skyddsprogrammet inte att förverkligas och det kommer att vara den största miljötabben på många år.

Är regeringspartierna redo att stå bakom regeringsprogrammet? Har miljöministerns försinkande hela regeringens stöd? frågar Natur och Miljös ordförande Jonas Biström

Myrskyddsprogrammet har förberetts under en öppen och bred process som nu kört fast i och med miljöministerns krav om förnyad beredning med fokus på frivillighet. Miljöministerns oro för markägarnas vilja skulle lättast redas ut genom att påbörja hörandena.

Målsättningen med myrskyddsprogrammet är att skydda 100 000 hektar av de mest värdefulla myrarna i södra Finland. Det här är mycket viktigt, eftersom skyddet av södra Finlands myrar är bristfälligt och idag finns det få myrar med höga naturvärden kvar. Om myrarna inte skyddas nu är risken stor att merparten av dem kommer att förstöras för all framtid.