vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var E_versicolora hona.jpg

Slutsatser av Följ med våren-observationer

12.06.2014 kl. 12:21
I år var våren ytterst lång och tidig. Det ser vi på observationerna i kampanjen Följ med våren.
Rapporteringen av observationer i Luonto-Liittos och Natur och Miljös årliga kampanj Följ med våren visar att våren var ovanligt lång i år. Den kom tidigare än vanligt, men inte förrän i maj kunde vi märka att våren åter började följa normal tidtabell. I landets södra delar var det vår i omkring tre månader. I fjol var den termiska våren över på bara en månad i söder.  

 

Det blir allt vanligare med tidiga vårar. På observationerna märker man att till exempel tussilagon har börjat blomma mycket tidigare under de senaste årtiondena, trots stora variationer från år till år. Det återstår att se vilka arter som gynnas av en tidig vår och vilka som inte gör det, säger Varpu Pärssinen vid Luonto-Liitto.

 

Våren började i år redan i februari. Flyttfåglarna återvände tidigare än någonsin i Följ med vårens över 50-åriga historia. Tranorna och tofsviporna kom redan i slutet av februari. Många arter som övervintrar i Finland vaknade lokalt redan i början av mars, till exempel citronfjärilar och huggormar. De kyligare perioderna bromsade upp våren något, men t.ex. grodorna första parningsläten hördes redan i april, vilket är något tidigare än andra år. Våren övergick till sommar ungefär när den brukar göra det. Nu blommar liljekonvaljerna och ekorrbären redan norr om Uleåborg.

 

I år var temat för Följ med våren ”Vårens röster”. Bland temaarterna var gransångaren som är lätt att känna igen på sången ett populärt objekt - 140 observationer. Glädjande många observationer gjordes av groddjur. Paddor, vanliga grodor och åkergrodor hördes spela så långt norrut som i Rovaniemitrakten.

 

Våren är allas vår

Vem som helst kan delta i kampanjen Följ med våren. I år var det sista observationsveckoslutet 7-8.6, men det går att skicka in observationer fram till 31.7. Vi tar gärna emot vackra vårbilder i anknytning till kampanjen. Bilderna kan du se på http://www.ikkunasuomenluontoon.fi/galleries/11938

Information om arterna, hur du rapporterar och resultat finns på www.naturochmiljo.fi/foljmedvaren.fi.

Observationerna införs i Naturhistoriska muséets databas som du kan gå in och titta i. Observationerna ger viktigt information för bl. a. klimatforskare som kan jämföra hur tidigt våren anlänt olika år. Följ med våren har arrangerats av Luonto-Liitto sedan 1961. Natur och Miljö koordinerar den svenskspråkiga kampanjen.

 

 

Kontakt:

 

Sonja Jaari

Ledande miljöfostrare

Natur och Miljö

tel. 0452700314

 

Luonto-Liitto

Varpu Pärssinen

Kampanjkoordinator

tfn 044 338 1543