vi_publicerar/pressmeddelanden
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

Natur och Miljö fick ny ordförande: ”Kom med och jobba för en rättvis och hållbar värld!”

27.04.2014 kl. 09:49
Jonas Biström har valts till ny ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö.

Biström ser Natur och Miljös stora potential med många sakkunniga och engagerade medlemmar och en blomstrande miljöfostranssektor.
- Vad vi behöver utveckla är våra påverkningsmetoder. Vi måste stärka vår politiska makt och öka kontakten till gräsrötterna, anser ordförande Biström.

Biström är 29 år gammal men har redan hunnit vara projektkoordinator på Nuorten Akatemia, ordförande för Jordens vänner och medlem i Natur och Miljös styrelse i 6 år. Just nu arbetar han som projektledare för ungdomsevenemanget Miljöaktionsdagarna och skriver sin avhandling i statsvetenskap vid Åbo akademi med temat ”Miljöorganisationernas strategiska arbete för att driva effektiva kampanjer”.

Samtidigt som Biström valdes till ordförande drogs linjerna för Natur och Miljös arbete under de kommande tre åren upp. Kampen mot klimatförändringen är en av Biströms hjärtefrågor. Natur och Miljös huvudkampanj 2015-2017 går ut på att uppmuntra människor att göra klimatsmarta förändringar i sin vardag och sprida sina erfarenheter.

Kampanjarbetet med små grupper utmynnar i ett dokument om vilka politiska beslut som skulle behövas för att underlätta övergången till en klimatsmart livsstil.

- Vi ska ha klara mål, experimentera med nya metoder och även mäta vår framgång i hur många personer som har övergått från att vara konsumenter till att vara medborgare, förklarar Biström.

Natur och Miljö är en oberoende, ideell miljöorganisation, grundad år 1970. Organisationen verkar i Svenskfinland och på Åland, men deltar också i internationella nätverk. Fram till årets slut är Natur och Miljös huvudspår för den miljöpolitiska verksamheten jordbruk, skogsbruk och fiske. Parallellt med det driver Natur och Miljö tre naturskolor, arrangerar läger och lägerskolor och samarbetar med skolorna bland annat med miljöprogrammet Grön Flagg.

 

Kontakt:

Ordförande Jonas Biström

044 0216668

 

Verksamhetsledare Bernt Nordman

045 2700 313